Poznań
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 61 im. Komisji Edukacji Narodowej
Zespół szkół
Adres
Szczepankowo 72A, 61-306 Poznań
Telefon
61 8726-135
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Tamara Przybyła-Bartczak
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa nr 61 im. Komisji Edukacji Narodowej
  • Szkoła Podstawowa nr 61 im. Komisji Edukacji Narodowej
Opis

Szkoła Podstawowa nr 61 powstała w 1959 roku, a od 1973 roku nosi zaszczytne imię KEN.

Funkcjonowała w Zespole Szkół nr 6, w skład którego wchodziło także Gimnazjum nr 35.

Od 1 września 2017 r. ponownie stała się ośmioletnią Szkołą Podstawową nr 61.

Szkoła położona jest w zacisznej południowej części Poznania. Do istniejącego obiektu szkolnego w 2017 r. dobudowano nowe skrzydło budynku , dzięki czemu szkoła zyskała 5 sal dydaktycznych, bibliotekę, pokój nauczycielski i pomieszczenia administracyjne. Dla zapewnienia placówce odpowiedniej bazy sportowej powstała nowa sala gimnastyczna wraz z zapleczem sanitarnym i szatniami, a także nowoczesna siłownia na świeżym powietrzu. Do szkoły prowadzi nowy hol wejściowy z przejściem do windy osobowej, co sprawiło, że cały obiekt stał się w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych. Zaplanowano zagospodarowanie terenu z dojściami, dojazdami, parkingami dla rowerów i samochodów w otoczeniu zieleni oraz instalacjami zewnętrznymi wykonanymi w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania całego obiektu szkolnego. Sale lekcyjne dla najmłodszych przygotowane zgodnie z wymogami reformy, posiadają część dydaktyczną, rekreacyjną, miejsce do przechowywania przyborów szkolnych i multimedia. Szkoła zapewnia przyjazną atmosferę, opiekę pedagoga i psychologa, zajęcia logopedyczne, gimnastykę korekcyjną. Dla uczniów klas I - III dostępna jest świetlica szkolna, a dla wszystkich uczniów stołówka, która działa na zasadzie cateringu. Dodatkowo proponujemy uczniom klas II i III naukę pływania (częściowo odpłatnie). W klasach I - VIII realizowana jest nauka języka angielskiego a w klasach VII-VIII język niemiecki, od klas I nauka informatyki. Tradycją szkoły są coroczne obchody: "Dnia Ziemniaka", "Dnia Ziemi", "Dni Sportu", "Dni Europejczyka", a także organizacja Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczego "Jeżycjada" oraz Międzyszkolnego Konkursu "Mam talent". Każdego roku z ogromnym rozmachem organizowany jest festyn środowiskowy. Dzięki nauczycielom oddanym pracy pedagogicznej, aktywnej współpracy z Radą Rodziców, a także dzięki staraniom dzieci i młodzieży w szkole panuje twórcza i przyjazna atmosfera, która sprzyja zdobywaniu umiejętności i kompetencji potrzebnych w dalszej edukacji.

Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia

- certyfikat "Szkoła z klasą", - certyfikat "Szkoła z klimatem" - certyfikat "Bezpieczna szkoła" - "Szkoła Odkrywców Talentów" - popularyzacja twórczości Małgorzaty Musierowicz poprzez organizowanie Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczego "Jeżycjada, - organizacja szkolnych turniejów: "Wiedzy o Poznaniu", "Turniej Zdrowia", - szeroka oferta konkursów szkolnych oraz międzyszkolnych, - laureaci licznych konkursów międzyszkolnych .Udział w licznych projektach i programach np." Zaprogramuj przyszłość", "Ecofun", Junior media, Erasmus plus, Owoce i warzywa w szkole, Łączymy pokolenia, Teatr Kacperek z 25-letnią tradycją i wiele innych. Każdego roku nasi uczniowie biorą udział w licznych konkursach wiedzy, zarówno na szczeblu wojewódzkim, jak i ogólnopolskim i zdobywają laury.


Dojazd
Autobus nr 154 z przystanku Piaśnicka - Kurlandzka. Przystanek jest przed szkołą.
Sześciolatek w pierwszej klasie
Odpowiednio przygotowane sale lekcyjne z wydzieloną częścią dydaktyczną, rekreacyjną i miejscem do przechowywania przyborów szkolnych. Świetlica dla najmłodszych, sala do gimnastyki korekcyjnej, sala gimnastyczna, biblioteka, stołówka szkolna, opieka pedagoga, psychologa, zajęcia logopedyczne, nauka języka angielskiego, ciekawe zajęcia opiekuńczo-wychowawcze - a wszystko w wydzielonej dla najmłodszych części szkoły.
Zajęcia pozalekcyjne
koło matematyczne, koło historyczne, koło przyrodnicze, koło polonistyczne, koło sportowe, koło muzyczne, koło teatralne, koło komputerowe, koło dziennikarskie, koło taneczne, Klub ortograffity, "Mali badacze", "Legolandia, czyli matematyczno-przyrodniczy świat klocków Lego", szachy, zajęcia profilaktyczne: warsztatowo-plastyczne, opiekuńczo-wychowawcze z elementami przyrody i informatyki
Historia
Budowa Szkoły Podstawowej nr 61 w Szczepankowie była dziełem, które miało uhonorować ćwierćwiecze istnienia Osiedla, przypadające w roku 1956. Potrzebę tej inwestycje potęgował fakt jego szybkiego rozwoju, oraz co się z tym wiąże wzrost liczby mieszkańców. Po roku zmagań powstała wspaniała, na ówczesne czasy nowoczesna szkoła o piętnastu klasach, z dużą świetlicą i salą gimnastyczną. Dnia 1 września 1959 roku pierwsi uczniowie przekroczyli progi nowopowstałej placówki oświatowej.
Kontakty zagraniczne
Udział w projekcie unijnym : Erasmus plus-mobilność kadry pedagogicznej.
Pliki do pobrania
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu sanych osobowych kandydatów i ich rodziców