Poznań
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego
Adres
Chojnicka 57, 60-480 Poznań
Telefon
061 842-82-54
Fax
061 848-28-71
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Halina Seifert
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego
  • Szkoła Podstawowa nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego
Opis
Szkoła jest pięknie położona. Oferuje dobre warunki nauki i zabawy. W przyjaznym klimacie, wykwalifikowani nauczyciele zapewniają ciekawe i skuteczne metody pracy z dzieckiem. Priorytetowo traktujemy sprawy wychowawcze. Stwarzamy warunki do rozwoju samorządności. Posiadamy pracownię komputerową i bibliotekę wyposażoną w stanowiska komputerowe z dostępem do internetu ( Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej ). Od 2001r. posiadamy wielofunkcyjną salę gimnastyczną, a od 2007r. boisko ze sztuczną nawierzchnią ( utworzone w ramach projektu "Utworzenie Ogólnodostępnych Stref Rekreacji Dziecięcej i Organizacji Zajęć Pozalekcyjnych"). Zapewniamy pomoc psychologa, pedagoga i logopedy oraz pielęgniarki szkolnej. Dla uczniów zdolnych organizujemy wsparcie realizując indywidualne programy nauczania. Oddziały przedszkolne mają zajęcia w oddzielnej części szkoły. Pomieszczenia przedszkolne są przystosowane do pracy z dziećmi od 6 roku życia. Posiadamy dwie świetlice: dla dzieci młodszych i starszych czynne w godzinach od 7.00 do 17.30. Uczestniczymy w projekcie: "Szklanka mleka" i "Owoce i warzywa w szkole". Organizujemy naukę pływania dla dzieci z klas II i III.
Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia
Szkoła posiada liczne certyfikaty. Uczniowie uczestniczą w różnorodnych akcjach, konkursach, rozgrywkach sportowych.
Dojazd
Z pętli Ogrody liniami autobusowymi nr 86 i 95.
Sześciolatek w pierwszej klasie
Szkoła jest dobrze przygotowana na przyjęcie dzieci sześcioletnich. Nauczyciele są odpowiednio wykwalifikowani. Sale lekcyjne dla klas I - III znajdują się na oddzielnym piętrze budynku. W pomieszczeniach wydzielona jest część rekreacyjna, służąca do organizowania zabaw i wypoczynku.
Zajęcia pozalekcyjne
Rodzaj zajęć dostosowany jest do grupy wiekowej: - koło teatralne - koło informatyczne - koło matematyczne - koło artystyczne - koło przyrodnicze - koło turystyczno-krajoznawcze - koło sportowe - koło historyczne - koło języka angielskiego - koło szachowe - chór szkolny - flażolety
Drzwi otwarte
DRZWI OTWARTE - 28 luty 2020 roku, w godz. od 16.30 do 18.00
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe