Poznań
Przedszkole
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1

Adres
os. Władysława Łokietka 104, 61-616 Poznań
Telefon
618227431
Fax
618227431
E-mail
info@zs-p1.pl
Strona www
www.zs-p1.pl
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis
Od pierwszego września 2012 roku Szkoła Podstawowa nr 35 funkcjonuje w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1. Dyrektorem Szkoły jest pani Jolanta Zielińska-Wachowiak. Dzięki tej nowej formule prowadzi się u nas zajęcia integracyjne z przedszkolem, dzięki którym następuje łagodzenie stresu w pokonywaniu progu szkolnego u dziecka 5 i 6-letniego. Prowadzimy zajęcia otwarte w klasie pierwszej dla klasy „O”. Wspólne z przedszkolem konkursy, zabawy, wizyty dzieci z przedszkola w świetlicy szkolnej. Szkoła posiada certyfikat – „Szkoła z klasą”, a wielu nauczycieli szczyci się certyfikatem – „Nauczyciel z klasą”. W 2005 roku zdobyliśmy dodatkową sprawność: „AGO”. W 2007 roku uzyskaliśmy tytuł – „Przyjaciela Wolontariatu” i medal Św. Iwona za propagowanie kultury francuskiej Dbamy o bezpieczeństwo naszych uczniów! Od 1 lipca 2007 funkcjonuje w szkole monitoring permanentny, szkoła bierze udział w kampanii społecznej dzienników regionalnych: „Szkoła bez przemocy”. To prawdziwie królewska szkoła! Król Władysław Łokietek jest naszym Patronem! Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna dba o wysoki poziom nauczania. Uczniowie korzystają: z kilku sal gimnastycznych (efektem tego jest wiele osiągnięć sportowych), trzech pracowni komputerowych, centrum multimedialnego, zinformatyzowanej biblioteki szkolnej z bogatym księgozbiorem. Nauka odbywa się w nowocześnie wyposażonych salach lekcyjnych posiadających tablice interaktywne. Dzieci wymagające opieki mogą przebywać w świetlicy szkolnej od godziny 6:00 – 17:00. Świetlica oferuje bogaty zestaw zajęć: opiekuńcze, dydaktyczne (odrabianie zadań domowych), gry i zabawy ruchowe, plastyczne i tematyczne. Zapewniamy dzieciom szereg dodatkowych, bezpłatnych zajęć w zakresie: • Wspomagania rozwoju – logopedia, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia wyrównujące wiedzę i umiejętności z j. polskiego, matematyki, historii, przyrody, j. angielskiego, „jesteśmy razem” – zajęcia warsztatowe z psychologiem, „Czuję, myślę, rozumiem” – zajęcia warsztatowe z psychologiem. • Rozwijania talentów i zainteresowań – Warsztaty plastyczne „Farbą i pędzlem”, „Biblioteka- miejsce dla każdego” – rozwijanie zainteresowań czytelniczych, teatr „Koziołki”, Szkolny Zespół Flażoletowy „Wesołe Nutki”, Klub Pro Sinfoniki, koło matematyczne „Bryłkomania”, gazetka szkolna „Teczka Władeczka” i inne • Wspomagania procesu dydaktycznego – zajęcia komputerowe, kurs kreatywnego pisania, Koło Młodych Ekologów, zajęcia przygotowujące szóstoklasistów do egzaminu, zajęcia programu edukacyjno-terapeutycznego „ORTOGRAFFITI”. • Stymulowania rozwoju fizycznego – zajęcia sportowe, aerobic dla najmłodszych, gimnastyka korekcyjna, gry i zabawy ruchowe dla klas I – III, Klub Małego Piłkarza, nauka pływania dla klas II – III. Ponadto oferujemy: • bogatą gamę imprez okolicznościowych • wycieczki turystyczne i rekreacyjne • ferie ze szkołą – zajęcia dla dzieci w czasie ferii zimowych • półkolonie letnie pod opieką nauczycieli. Od wielu lat Szkoła bierze udział w projekcie edukacyjnym ,,Lepsza Szkoła” Gdańskiej Fundacji Rozwoju im. Adama Mysiora. Uczestnikami programu Wielki Sprawdzian są uczniowie klas IV, V, VI. Program ma na celu badanie efektywności nauczania z języka polskiego. Badanie odbywa się poprzez systematyczny pomiar osiągnięć uczniów, z wykorzystaniem specjalnie do tego celu przygotowanych testów kompetencji. W ciągu roku uczniowie rozwiązują pięć testów cząstkowych (sprawdzających wiedzę i umiejętności kształcone w poszczególnych rozdziałach podręcznika) oraz jeden test podsumowujący. Wszystkim uczniom zapewniamy opiekę medyczną.