Poznań
Poznań
Kontakt
W sprawach zasad procesu rekrutacji
Wydział Oświaty UM Poznań, e-mail: ow@um.poznan.pl

Mariola Błażejewska-Ptak, tel. +48 61 878 4204, e-mail: mariola_blazejewska@um.poznan.pl
Anna Ziętek, tel. +48 61 878 1539, e-mail: anna_zietek@um.poznan.pl
Ewelina Lisewska - Nowicka, tel. +48 61 878 4377, e-mail: ewelina_lisewska@um.poznan.pl
W sprawach pomocy technicznej
PCSS, e-mail: info@nabor.pcss.pl