Poznań
Poznań
Kontakt
W sprawach zasad procesu rekrutacji
Wydział Oświaty UM Poznań, e-mail: ow@um.poznan.pl

Ewa Rakoczy, tel. +48 61 878 4377, e-mail: ewa_rakoczy@um.poznan.pl
Anna Ziętek, tel. +48 61 878 1539, e-mail: anna_zietek@um.poznan.pl
Urszula Dampc, tel. +48 61 878 4294, e-mail: urszula_dampc@um.poznan.pl
Mariola Błażejewska-Ptak, tel. +48 61 878 4204, e-mail: mariola_blazejewska@um.poznan.pl
Marta Wojkiewicz, tel. +48 61 878 4369, e-mail: marta_wojkiewicz@um.poznan.pl
Paulina Jurga, tel. +48 61 878 4366, e-mail: paulina_jurga@um.poznan.pl