Poznań
Poznań
Kontakt
W sprawach zasad procesu rekrutacji
Wydział Oświaty UM Poznań, e-mail: ow@um.poznan.pl
Anna Ziętek tel. 61-878 4294
Ewa Rakoczy tel. 61-878 4377
Agata Maciejewska tel. 61-878 4369
Mariola Błażejewska-Ptak tel 61-878 4366
W sprawach pomocy technicznej
PCSS, e-mail: info@nabor.pcss.pl