Poznań
Poznań
Kontakt
W sprawach zasad procesu rekrutacji
Wydział Oświaty UM Poznań, e-mail: ow@um.poznan.pl
Ewa Rakoczy tel. +48 61 878 4377
Urszula Dampc tel. +48 61 878 4294
Mariola Błażejewska-Ptak tel. +48 61 878 4204
Marta Wojkiewicz tel. +48 61 878 4369
Paulina Jurga tel. +48 61 878 4366
W sprawach pomocy technicznej
PCSS, e-mail: info@nabor.pcss.pl