Systemowa obsługa rekrutacji
Poznań
Nazwa Plik Opis
Informacja o wolnych miejscach w przedszkolach w Poznaniu Informacja o wolnych miejscach w przedszkolach w Poznaniu
Informacja o wolnych miejscach
Informator dla rodziców 2018
UCHWAŁA NR XLII/739/VII/2017 RADY MIASTA POZNANIA
ZARZĄDZENIE NR 65/2018/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta NR 65/2018/P
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA
Oświadczenie nr 1
Oświadczenie nr 2
Oświadczenie nr 3
Oświadczenie nr 4
Oświadczenie nr 5
Oświadczenie nr 6
Potwierdzenie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola
Wzór wniosku (PDF)