Poznań
Poznań
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
pismo Wydziału Oświaty UMP ws terminów rekrutacji
Zarządzenie PMP ws ustalenia terminów rekrutacji - przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz klasy pierwsze w publicznych szkołach podstawowych
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego - przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych