Poznań
Poznań
Dokumenty
Nazwa Plik
Instrukcja dot. elektronicznego potwierdzenia woli przyjęcia
Oświadczenie nr 1- wielodzietność
Oswiadczenie nr 2 - samotne wychowywanie
Oświadczenie nr 3- szczepienia
Instrukcja- węzeł krajowy
Instrukcja w zakresie składania dokumentów z wykorzystaniem systemu Nabór
Instrukcja- Potwierdzenie aktywnego użytkownika programu ok poznań
Informator dla rodziców
Informator dla rodziców- dot. oddziałów integracyjnych i specjalnych
Wniosek o przyjęcie dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału integracyjnego/specjalnego
Zarządzenie Nr 66/2024/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 26 stycznia 2024r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024 (Załącznik do Zarządzenie Nr 66/2024/P)
Uchwałę Rady Miasta Poznania ws określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Najczęściej zadawane pytania