Poznań
Poznań
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania dotyczące terminów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok 2021/2022
Terminy rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkony 2021/2022
Uchwała nr XXII/401/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 21.01.2020 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
Informacja dla Rodziców dot. rekrutacji do przedszkoli / oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022
Instrukcja w zakresie składania dokumentów z wykorzystaniem systemu NABÓR
Najczęściej zadawane pytania dotyczące rekrutacji dzieci do przedszkoli
Informator dla Rodziców 2021
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2021/2022
Oświadczenie nr 1 - wielodzietność
Oświadczenie nr 2 - samotne wychowanie
Oświadczenie nr 3 - szczepienia
Potwierdzenie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
Instrukcja elektronicznego potwierdzenia woli przyjęcia
Informacja dla Rodziców w sprawie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli /oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
Lista placówek biorących udział w postępowaniu uzupełniającym
Lista placówek dysponująca wolnymi miejscami po rekrutacji uzupełniającej według stanu na dzień 30.06.2021 r.