Poznań
Poznań
Dokumenty
Nazwa Plik
Lista placówek dysponujących wolnymi miejscami w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym 2023/2024
Instrukcja w zakresie elektronicznego potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola/ oddziału przedszkolengo na rok szkolny 2023/24
Potwierdzenie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola/ oddziału przedszkolnego
Lista placówek biorących udział w rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2023/24
Instrukcja w zakresie składania dokumentów z wykorzystaniem systemu Nabór- opcja węzeł krajowy
Instrukcja w zakresie składania dokumentów z wykorzystaniem systemu Nabór- opcja Wypełnij wniosek
Ukraina - Instrukcja w zakresie składania dokumentów z wykorzystaniem systemu Nabór - opcja wypełnij wniosek
Informator dla rodziców
Wniosek o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2023/24
oświadczenie nr 2 - samotne_wychowywanie
oświadczenie nr 1- wielodzietność
oświadczenie nr 3- szczepienia
Najczęściej zadawane pytania dot. rekrutacji
Instrukcja pobrania Potwierdzenia Aktywnego Użytkownika Programu OK Poznań
Zarządzenie PMP ws ustalenia terminów rekrutacji - przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz klasy pierwsze w publicznych szkołach podstawowych
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego - przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Uchwała RMP - kryteria rekrutacji do przedszkoli
Informator dla rodziców - dot. oddziałów integracyjnych i specjalnych
pismo Wydziału Oświaty UMP ws terminów rekrutacji