Poznań
Poznań
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Pismo do rodziców dot. list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
Potwierdzenie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola
Instrukcja elektronicznego potwierdzenia woli przyjęcia
Lista placówek biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym 2022/2023
Uchwała RMP NR LVIII/1076/VIII/2022 z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie kryteriów rekrutacji na rok szkolny 2022/2023
Zarządzenie PMP Nr 60/2022/P z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie terminów rekrutacji na rok szkolny 2022/2023
Terminy rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023
Informator dla Rodziców 2022
Informacja dla Rodziców dot. rekrutacji do przedszkoli / oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023
Najczęściej zadawane pytania dotyczące rekrutacji dzieci do przedszkoli / oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola
Oświadczenie nr 1 - wielodzietność
Oświadczenie nr 2 - samotne wychowywanie
Oświadczenie nr 3 - szczepienia
Pismo do Rodziców w sprawie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
Instrukcja w zakresie składania dokumentów z wykorzystaniem systemu Nabór
Lista placówek dysponujących wolnymi miejscami po rekrutacji podstawowej stan na dzień 25.04.2022 r.