Poznań
Przedszkole
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9

Adres
Umultowska 114, 61-614 Poznań
E-mail
sekretariat@zsp9-poznan.pl
Strona www
www.zsp9-poznan.pl
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis


Rekrutacja do placówki: rekrutacja do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych odbywać się będzie na zasadach ogólnych tj. zgodnie z kryteriami przyjętymi przez Radę Miasta Poznania oraz w terminach ogólnych dla całego miasta ustalonych przez Prezydenta Miasta. Wszystkie dokumenty do naboru zmieszczone są na stronie Wydziału Oświaty UMP oraz na stronie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 www.zsp9-poznan.pl

Obwód szkoły:

Obwód nowej Szkoły Podstawowej nr 93 to obszar, który znajdował się w granicach obwodów Szkoły Podstawowej nr 60 oraz Szkoły Podstawowej nr 15 – na północ od torów kolejowych.

Liczba oddziałów:

Zakłada się utworzenie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 30 oddziałów. Docelowo może funkcjonować przedszkole do 6 oddziałów oraz 24 oddziały w szkole podstawowej. Na ten moment nie planuje się funkcjonowania w placówce oddziałów sportowych ani dwujęzycznych.