Poznań
Przedszkole
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9

Adres
Umultowska 114, 61-614 Poznań
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis

Wydział Oświaty zaprasza na spotkanie z Zastępcą Prezydenta Miasta Poznania Panem Mariuszem Wiśniewskim w sprawie nowo budowanej szkoły  na ul. Umultowskiej.

Spotkanie odbędzie się w dniu 8 marca 2018 r. o godz. 17.00 w sali Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM ul. Bogumiła Krygowskiego 10.

Na spotkaniu omawiane będą istotne zagadnienia związane z organizacją roku szkolnego w nowej placówce oraz kwestie dotyczące realizacji inwestycji i dojazdu do szkoły.

W spotkaniu uczestniczyć będą przedstawiciele Wydziału Oświaty UMP, Poznańskich Inwestycji Miejskich oraz Zarządu Transportu Miejskiego.  

Na spotkaniu nie przewiduje się omawiania kwestii związanych z przebudową ul. Umultowskiej. Kwestie związane z ulicami  w tym rejonie Miasta będą omawiane na osobnych spotkaniach.

Rekrutacja do placówki: rekrutacja do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych odbywać się będzie na zasadach ogólnych tj. zgodnie z kryteriami przyjętymi przez Radę Miasta Poznania oraz w terminach ogólnych dla całego miasta ustalonych przez Prezydenta Miasta. Nabór do Przedszkola nr 193 i klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 93 prowadzi Zespół Szkolno-Przdszkolny nr 1 w Poznaniu, os. Wł. Łokietka 104 i tam należy składać dokumenty: do przedszkola – w sekretariacie Przedszkola nr 187, do szkoły – w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 35. Wszystkie dokumenty do naboru zmieszczone są na stronie Wydziału Oświaty UMP oraz na stronie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 www.zs-p1.pl

Wnioski do klas II i powyżej:

Planuje się uruchomienie klas programowo wyższych (II-VII). Uruchamianie tych oddziałów odbywać się będzie na wniosek rodziców. Informacja dotycząca terminów, wzoru, zasad oraz miejscu składania wniosków będzie przekazana na stronach Miasta. Orientacyjny termin składania wniosków to marzec/kwiecień 2018 r. Oddziały uruchamiane będą pod warunkiem zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów na każdy poziom kształcenia (około 20 chętnych).  Pierwszeństwo przyjęcia będą mieli kandydaci zamieszkali w obwodzie nowej placówki.

Obwód szkoły:

Obwód nowej Szkoły Podstawowej nr 93 to obszar, który znajdował się w granicach obwodów Szkoły Podstawowej nr 60 oraz Szkoły Podstawowej nr 15 – na północ od torów kolejowych.

Liczba oddziałów:

Zakłada się utworzenie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 30 oddziałów. Docelowo może funkcjonować przedszkole do 6 oddziałów oraz 24 oddziały w szkole podstawowej. Na ten moment nie planuje się funkcjonowania w placówce oddziałów sportowych ani dwujęzycznych.