Systemowa obsługa rekrutacji
Poznań
Adres
Kłuszyńska 19, 60-136 Poznań
Telefon
616621016
Fax
616621016
E-mail
nplk@op.pl
Typ placówki
Przedszkole
Opis
Przedszkole jest placówką przyjazną, otwartą na potrzeby dziecka, szanującą jego prawa, innowacyjność, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole. Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola. Przedszkole stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna. Obecnie do naszego przedszkola uczęszcza też wiele dzieci chorych na cukrzycę typu 1  w każdej  grupie wiekowej.  Wszystkie dzieci z naszego przedszkola biorą udział w tych samych zajęciach.?Oczywiście najważniejsza jest podstawa programowa, ale każda inna forma aktywności dziecka nie dyskwalifikuje żadnego malucha.?Wszystkie tańczą , mają zajęcia z piłki nożnej , lepią w glinie . Cyklicznie biorą udział w zajęciach z robotyki , wyjeżdżają na wycieczki , do kina i teatru.
Dodatkowe zajecia
logopedia, gimnastyka korekcyjna , rytmika, język angielski we wszystkich grupach wiekowych wyżej wymienione zajęcia są bezpłatne w ramach oferty podstawowej. Do zajęć płatnych należą:  tańce HIP-HOP z Justinem Fuentes, tańce klasyczne z Eleną Kaliszewską, dodatkowy język angielski, ceramika, robotyka, piłka nożna.
Godziny otwarcia od
6.00
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2018/2019
138
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia komputerowe

 Zajęcia sportowe