Poznań
Przedszkole
Przedszkole nr 24
Adres
Os. Bolesława Chrobrego 104, 60-681 Poznań
Telefon
0-61 825-15-06
Fax
0-61 825-15-06
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Dyrektor ZSP nr 11 Sławomir Stancelewski, wicedyrektor Maria Pędzińska
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Przedszkole nr 24
Opis

Przedszkole nr 24 "Bajkonutki" w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 11 w Poznaniu jest 5-oddziałowe, posiada 125 miejsc organizacyjnych dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat i zintegrowane jest z placówkami oświatowymi na Osiedlu Bolesława Chrobrego: Przedszkolami nr 35, 148 i 163 oraz Szkołą Podstawową nr 17, Liceum Ogólnokształcącym nr 15, Piątkowską Szkołą Społeczną i Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną nr 4 w funkcjonującym na os. Bolesława Chrobrego "Miasteczku Oświatowym". Nazwa przedszkola jest adekwatna do jego działalności. Dziećmi opiekuje się kadra nauczycielska z pełnymi kwalifikacjami i doświadczeniem w pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej z dziećmi. Placówka mieści się w budynku wolno stojącym, monitorowanym przez firmę "Solid Group". Dzieci mają do dyspozycji duży ogród ekologiczny ze sprzętem bezpiecznym i dostosowanym do zabaw i zajęć na świeżym powietrzu.Przestronne sale, w których przebywają dzieci są bogato wyposażone w pomoce dydaktyczne: komputery, tablice multimedialne, dywan interaktywny, pianina, matę muzyczną "Kolorpiano", zestawy do muzykowania dla dzieci (bum bum rurki ). Przedszkole posiada pomieszczenia do zajęć dodatkowych: ćwiczeń gimnastycznych, korekcyjnych, zajęć ruchowych i sportowych z odpowiednim sprzętem (basen z piłeczkami , drabinki, różne maty). W ciągu całego roku realizowany jest bogaty kalendarz imprez i uroczystości. Dzieci oglądają przedstawienia teatralne, biorą udział w konkursach teatralnych, plastycznych, muzycznych, olimpiadach sportowych. Organizowane są wycieczki - zgodne z obowiązującymi procedurami. Rodzice mają możliwość uczestniczenia w uroczystościach oraz odbywających się zajęciach otwartych. W czasie pandemii relacje z nich przekazywane są mailowo na podane nam adresy. Ze względu na obostrzenia związane z pandemią nie możemy zorganizować "Drzwi otwartych" dla rodziców, którzy chcą poznać placówkę przed podjęciem decyzji dotyczących wyboru przedszkola dla swojego dziecka. Zapraszamy na stronę internetową: www.przedszkole24poznan.pl i zapoznanie się z zawartymi na niej informacjami oraz dużą ilością zdjęć. Dla 3-latków przyjętych na nowy rok szkolny 2022/2023 odbędą się zajęcia adaptacyjne (zgodnie z obowiązującymi procedurami), w dniu 30.08.2022 r. w godzinach od 10:00 do 11:30.

Osiągnięcia
Udział: w festiwalach i przeglądach w ramach "Miasteczka Oświatowego" w akcjach:"Cała Polska czyta dzieciom", "Niesiemy dobro", "Pomagamy zwierzętom", "Segregacja surowców wtórnych", w projektach edukacyjnych : "Idę do przedszkola", , "Bezpieczny przedszkolak", "Kuchnia smaków dla przedszkolaków", "Polska moja ojczyzna" oraz "Bądźmy zdrowi - wiemy więc działamy", "Powietrze czyste wokół nas", "Szpital Pluszowego Misia", w zawodach sportowych: "Sportowy zajączek", Turnieju piłki nożnej, w konkursach plastycznych ,piosenki i tańca. Docenieni zostaliśmy również za udział w akcjach "Ołówek dla Afryki" , "Puszka dla maluszka", "Opatrunek na ratunek", "Pomagamy zwierzętom za schroniska"
Dodatkowe zajęcia
Dzieci 6 i 5 letnie realizujące w przedszkolu roczne przygotowanie do szkoły, biorą udział w zajęciach logopedycznych i gimnastyce korekcyjnej, Wszystkie zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu są bezpłatne.
Godziny otwarcia uwagi
Godziny otwarcia placówki dostosowane są do zapotrzebowania rodziców i opiekunów uczęszczających do nas dzieci..
Organ prowadzący
Miasto Poznań
Godziny otwarcia od
od 6:00 do 17:00
Drzwi otwarte

Ze względu na panujące obostrzenia w związku z pandemią nie mogą być zorganizowane "Drzwi otwarte". Zachęcamy do odwiedzenia strony naszego przedszkola www.przedszkole24poznan.pl, informującą o organizacji funkcjonowaniu, osiągnięciach oraz rekrutacji na nowy rok szkolny. Pytać można również drogą mailową: p24@poznan.interklasa.pl i telefonicznie: 61 825 15 06.

Historia

Przedszkole nr 24 w Poznaniu na Osiedlu Bolesława Chrobrego zostało utworzone 18 stycznia 1988 roku. Powstało w nowym, wolnostojącym  budynku z ogrodem i miejscami organizacyjnymi dla 125 dzieci . Działalność placówki rozpoczęła się 15 lutego 1988 roku przyjęciem pierwszych przedszkolaków, wychodząc na przeciw potrzebom i oczekiwaniom rodziców i opiekunów zamieszkałych  na prężnie rozwijającym się osiedlu. Od początku istnienia placówki pracą opiekuńczą i wychowawczo- dydaktyczną zajęli się w pełni przygotowani nauczyciele z odpowiednimi kwalifikacjami i specjalnościami do pracy z dziećmi oraz odpowiedzialni pracownicy obsługi, co nadal ma miejsce. Od pierwszych lat istnienia Przedszkole nr 24 nawiązało współpracę z różnymi placówkami istniejącymi na os. B Chrobrego: przedszkolami szkołami oraz różnymi Uczelniami Wyższymi między innymi z UAM przygotowującymi studentów do pracy w zawodzie nauczyciela. Placówka umożliwiała poznanie tej pracy od strony praktycznej poprzez obserwację prowadzonych zróżnicowanych zajęć i dzielenie się doświadczeniem przez nauczycieli z dłuższym stażem pracy pedagogicznej . Od 11 lutego 2007 roku placówka współdziała z przedszkolami, szkołami i instytucjami skupionymi w funkcjonującym na os. Bolesława Chrobrego „Miasteczku Oświatowym”. Uchwałą Rady Miasta Poznania od 13 czerwca 2013 roku przedszkole otrzymało nazwę „Bajkonutki” w pełni adekwatną do jego działalności. Nadrzędnym zadaniem dla nas było i nadal jest jak najlepsze przygotowanie przedszkolaków do kolejnego etapu edukacji w szkole podstawowej, doskonalenie umiejętności u podopiecznych, poznanie ich zdolności i talentów oraz ich rozwijanie. Przedszkole współpracuje również z poznańskimi szkołami muzycznymi i na przestrzeni lat wielu naszych absolwentów właśnie w nich podejmowało edukację. Od 1 września 2019 roku Uchwałą Rady Miasta Poznania utworzony został Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 11 w Poznaniu w skład którego weszła Szkoła Podstawowa nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego i Przedszkole nr 24 „Bajkonutki”. Zacieśniła się jeszcze bardziej współpraca ze szkołą, do której w większości trafiają nasi absolwenci. Możemy nadal mieć z nimi kontakt, cieszyć się z dalszego ich rozwoju oraz osiągnięć.

Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2022/2023
125
Personel
Pracę opiekuńczą oraz wychowawczo- dydaktyczną z dziećmi prowadzi 11 wykwalifikowanych i w pełni do niej przygotowanych nauczycielek..Dzieci otoczone są również wsparciem oraz pomocą psychologiczno- pedagogiczną i logopedyczną jeśli zachodzi taka potrzeba. Z porad psychologa  dotyczących swoich dzieci mogą również skorzystać ich rodzice i opiekunowie. W przedszkolu zatrudnionych jest również 6 pomocy nauczyciela, liczący 4 osoby personel bloku żywieniowego, 1 osoba w sekretariacie oraz 2 pracowników zajmujących się sprawami konserwacyjno- gospodarczymi zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe

Pliki do pobrania
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów i ich rodziców/opiekunów prawnych w procesie rekrutacji