Poznań
Przedszkole
Przedszkole nr 21 Akademia Pana Kleksa
Adres
Os. Orła Białego 102, 61-251 Poznań
Telefon
61 879 61 91
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Ewa Lesińska
Typ placówki
Przedszkole
Opis

 Przedszkole nr 21 "Akademia Pana Kleksa" istnieje od 1989 roku i mieści się w budynku wolnostojącym. W 2018 roku budynek przedszkolny poddany został termorenowacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W naszej "Akademii Pana Kleksa" dziecko odkrywa świat i rozwija swoje talenty. Dzieci w wieku od 3 do 6 lat przebywają w 5 oddziałach (każdy po 25 dzieci) w zbliżonym wieku. Sale dydaktyczne są kolorowe, słoneczne, przestronne, wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne stanowiące bazę do rozwijania aktywności dziecięcych. Rozległy ogród przedszkolny spełnia dwie funkcje: sportowo-rekreacyjną oraz dydaktyczną - jest miejscem zabaw wynikających z ekologicznego profilu przedszkola.

Osiągnięcia
Realizowany program jest zmieniany i modernizowany ze względu na potrzeby środowiska oraz rodzaj projektów i przedsięwzięć, w których aktywnie uczestniczymy. W swoim dorobku posiadamy puchary, statuetki, dyplomy, podziękowania itp. za czynny udział w różnych formach działalności na rzecz dziecka, środowiska oraz charytatywną. Tworzymy własną ciekawą historię we współpracy z rodzicami oraz różnymi organizacjami.
Dodatkowe zajęcia

- język angielski realizowany jest w treściach podstawy programowej dla wszystkich grup wiekowych

- logopedia dla dzieci potrzebujących wsparcia w tym zakresie

- rytmika dla wszystkich grup wiekowych

- zajęcia z gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej.

Godziny otwarcia uwagi
 Przedszkole ze względu na zapotrzebowanie godzinowe rodziców otwarte jest od godziny 6.00 do 17.00. Godziny pracy mogą ulec zmianie ze względu na zapotrzebowanie rodziców po naborze w danym roku szkolnym. Zmiana może nastąpić tylko i wyłącznie na dużą ilość zgłoszeń po pozytywnej akceptacji Organu Prowadzącego.
Godziny otwarcia od
6.00-17.00
Organ prowadzący
Miasto Poznań Wydział Oświaty
Drzwi otwarte

Historia
Przedszkole nr 21 istniało już w 1974 roku i prowadziło swoją działalność jako przedszkole dwuoddziałowe na Osiedlu Lecha w Poznaniu. W 1983 roku przedszkole przyjęło nazwę Akademia Pana Kleksa . Obok osiedla zaczęły powstawać nowe budynki, zaczęli wprowadzać się nowi mieszkańcy. Istniała więc potrzeba na nowe przedszkola i szkoły dla dzieci. W 1989 roku przedszkole z nadanym numerem i nazwą oraz personelem zostało przeniesione do nowo wybudowanego budynku wolnostojącego na Osiedle ZMP, które wkrótce zmieniło nazwę na Osiedle Orła Białego. Dnia 1 lutego 1989 roku Przedszkole nr 21 "Akademia Pana Kleksa " przyjęło 134 dzieci i rozpoczęło swoją działalność.
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe

Pliki do pobrania
Klauzula informacyjna