Poznań
Przedszkole
Przedszkole nr 190
Zespół szkół
Adres
os. Bolesława Śmiałego 107, 60-682 Poznań
Telefon
61-823-61-41
Fax
61-823-61-41
E-mail
Strona www
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
 • Przedszkole nr 190
 • Przedszkole nr 190
 • Przedszkole nr 190
 • Przedszkole nr 190
 • Przedszkole nr 190
 • Przedszkole nr 190
 • Przedszkole nr 190
 • Przedszkole nr 190
 • Przedszkole nr 190
 • Przedszkole nr 190
 • Przedszkole nr 190
 • Przedszkole nr 190
 • Przedszkole nr 190
Opis

Przedszkole jest placówką publiczną prowadzoną przez Miasto Poznań nadzorowaną przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu. 

Przedszkole nr 190 wchodzi w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 8. 

Do Przedszkola nr 190 uczęszcza 200 dzieci w wieku 3 do 6 lat.

Przedszkole jest placówką  8 – oddziałową.

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 do 17.00.

Dzieci należy przyprowadzać do godziny 8.15 ponieważ o tej godzinie rozpoczynają się codzienne grupowe zajęcia ruchowe.

Kuchnia wydaje trzy posiłki dziennie dla dzieci przedszkolnych oraz obiady dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 34.

Za żywienie dzieci odpowiada Firma ”Pyszoty”, która zapewnia odpowiednie diety.

Przedszkole posiada dwa place zabaw z nową zabudową i boiskiem ze sztucznej trawy oraz bardzo bogate zaplecze sportowe. 

Przedszkole jest placówką nieferyjną.

Przedszkole pełni dyżur zamiennie z Przedszkolem nr 189.

Rekrutacja do przedszkola odbywa się w marcu.


Osiągnięcia

Jako jedyne z Poznania przedszkole nosi miano przedszkola Shape up. Działania podjęte w kierunku przeciwdziałania otyłości u dzieci i rozwijania sprawności ruchowej, od 2008 roku są kontynuowane w formie udziału w projektach, programach żywieniowych i sportowych („5 porcji warzyw i owoców dziennie”  „Koszykówka dla dziewcząt” „Zdrowy przedszkolak” - program wewnętrzny, „Żyj zdrowo i sportowo” „Mamo, tato wolę wodę” „Akademia Aquafresh” „Czyste powietrze wokół nas” „Mamo, tato, co wy na to?” „Sprintem do maratonu” „Zdrowo i sportowo”).

Wychowankowie przedszkola biorą udział w wielu konkursach i projektach lokalnych i ogólnopolskich.

Od 2016 roku nauczycielki podjęły działania w projekcie: „Miś w świecie wielkiej literatury”. Projekt ten był kontynuowany i dodatkowo placówka realizowała wewnętrzny program czytelniczy „Lubimy czytać” mający na celu propagowanie czytelnictwa i zachęcanie rodziców do czytania w domu i na terenie przedszkola. Rodzice odwiedzając przedszkole i czytając dzieciom w grupach zacieśniają więzi z dziećmi i wskazują pozytywne wzorce w zakresie czytelnictwa. Główne założenia programu czytelniczego są realizowane do dnia dzisiejszego.

Dużym osiągnięciem nauczycieli placówki jest kultywowanie tradycji rodzinnych i piękne przedstawienia z udziałem dzieci. 

Nasze przedszkolaki mają możliwość  korzystania z tablicy multimedialnej w czasie zajęć.

Od 2013 roku placówka posiada zapis fotograficzny wszystkich podejmowanych na jej terenie działań.

Wokół przedszkola dzięki współpracy z różnymi instytucjami powstał zielony zakątek.

Każdego miesiąca podejmowanych jest kilkadziesiąt dodatkowych działań poza codzienną systematyczną pracą z dziećmi. Strona internetowa placówki prowadzona jest w formie kroniki, gdzie znajdą rodzice zapis wszystkich podejmowanych działań.

Duży nacisk kładą nauczycielki na rozwój sprawności manualnej, co widoczne jest w pięknych, dopracowanych, a co najważniejsze samodzielnych pracach dzieci.

Bardzo rzetelnie wprowadzane są treści z zakresu „Doradztwa zawodowego” w formie spotkań, wycieczek, pogadanek, rozmów z osobami wykonującymi poszczególne zawody.

Dodatkowe zajęcia

język angielski, logopedia, gimnastyka korekcyjna, rytmika, zajęcia z psychologiem i pedagogiem, religia.

Historia

Przedszkole ma swoją historię. Powstało z połączenia 3 placówek przedszkolnych i najważniejszym osiągnięciem jest integracja personelu tych placówek i systematyczna praca z dziećmi. Placówka mieści się na granicy dwóch piątkowskich osiedli – Osiedla Bolesława Śmiałego i Osiedla Stefana Batorego. Położenie rezerwatu Żurawiniec pozwala dzieciom na codzienny kontakt z naturą.

Przedszkole zatrudnia 18 nauczycielek z wysokimi kwalifikacjami, wymaganymi przepisami prawa oświatowego. Nauczycielki posiadają dodatkowe kwalifikacje między innymi: język polski, język angielski, język niemiecki, oligofrenopedagogika, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zarządzanie oświatą, gimnastyka korekcyjna, dwóch trenerów KLANZY, nauczanie początkowe.

Dzięki różnorodnym kwalifikacjom nauczycielki wymieniają się wiedzą i doświadczeniem, co pozytywnie wpływa na rozszerzenie oferty edukacyjnej. Wspomaga nauczycielki w tym bardzo bogate zaplecze strojów do występów, zakupionych we współpracy z rodzicami. Jasne i przestronne sale wyposażone są w meble, zabawki, pomoce dydaktyczne.

Priorytetem jest bezpieczeństwo przedszkolaków i bardzo systematyczna praca wychowawczo-dydaktyczna. Nauczycielki nie stosują jednej, wybranej metody pracy. Wykorzystują z każdej metody, to co najciekawsze, pasujące do realizowanych przez siebie zajęć. W celu indywidualnego rozwoju dziecka są stosowane różnorodne metody w pracy dydaktyczno – wychowawczej między innymi: Orffa, Labana, W. Sherborne „Dobrego Startu” M. Bogdanowicz „Dziecięcą matematykę” wg. koncepcji prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej, Pedagogikę zabawy /Klanza/, Aktywne słuchanie muzyki Battii Strauss, „Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej. Na terenie placówki realizowana jest innowacja pedagogiczna.

Koła zainteresowań
Założenia kół zainteresowań realizują nauczycielki w codziennej pracy z dziećmi (zajęcia umuzykalniające, plastyczne, darmowe, ruchowe).
Godziny otwarcia od
od 6.00 do 17.00
Organ prowadzący
Miasto Poznań
Drzwi otwarte
Termin "drzwi otwartych"  zostanie podany na stronie internetowej przedszkola
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe

Pliki do pobrania
Klauzula informacyjna
Klauzula informacyjna