Łomża
Liceum ogólnokształcące
Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Łomży - I C - klasa mundurowo - językowa
Nazwa oddziału

 I C - klasa mundurowo - językowa

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • drugi język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

język polski

język angielski

historia

wiedza o społeczeństwie

Opis

Klasa o profilu mundurowo - językowym. Przedmioty realizowane na rozszerzeniu: język polski, język angielski, historia lub wiedza o społeczeństwie.