Łomża
Technikum
Akademicka Szkoła Ponadpodstawowa w Łomży - IA - technikum informatyczne
Nazwa oddziału

 IA - technikum informatyczne

Liczba miejsc

 30

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • informatyka
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

matematyka lub informatyka

Zawody

 Technik informatyk

Opis

Klasa informatyczna z rozszerzoną matematyką oraz informatyką.