Łomża
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła 1 Stopnia - Ogrodnik
Nazwa oddziału

 Ogrodnik

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny

Zawody

 Ogrodnik

Opis

Szkoła przygotowuje do wykonywania następujących zadań zawodowych:

- uprawa warzyw gruntowych i pod osłonami

- uprawa roślin doniczkowych, rabatowych i balkonowych

- prowadzenie sadów i jagodników

Absolwenci szkoły mogą podjąć pracę w :

- profesjonalnych gospodarstwach ogrodniczych, sadowniczych i rolniczych

- kwiaciarniach

- centrach ogrodniczych

- ogrodniczych przedsiębiorstwach usługowych, zajmujących się pielęgnacją i urządzaniem terenów zieleni

Absolwenci mogą również prowadzić indywidualne gospodarstwa ogrodnicze.