Łomża
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła 1 Stopnia - Przetwórca mięsa
Nazwa oddziału

 Przetwórca mięsa

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • biologia
  • chemia

Zawody

 Przetwórca mięsa

Opis

Szkoła przygotowuje do wykonywania następujących zadań zawodowych:

- dokonywanie rozbioru tusz zwierząt rzeźnych oraz wykrawanie mięsa

- magazynowanie i przygotowywanie mięsa do dystrybucji

- obsługiwanie maszyn i urządzeń wykorzystywanych w przetwórstwie mięsa

- wykonywanie prac związanych z produkcją przetworów mięsnych i tłuszczowych

- magazynowanie i przygotowywanie przetworów mięsnych i tłuszczowych do dystrybucji

Absolwent szkoły po uzupełnieniu kwalifikacji TG.17 oraz uzupełnieniu wykształcenia średniego może uzyskać tytuł technika technologii żywności.