Łomża
Liceum ogólnokształcące
VII Liceum Ogólnokształcące - Dietetyka- fitness
Nazwa oddziału

 Dietetyka- fitness

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • biologia
  • wychowanie fizyczne

Przedmioty rozszerzone

biologia

Opis

Kierunek adresowany jest do absolwentów szkół podstawowych wiążących swoją przyszłość zawodową z dietetyką, fitnessem i edukacją zdrowotną. Poza podstawowym programem oferujemy:

-zwiększony wymiar godzin wychowania fizycznego

- dodatkowe przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych w pracowni żywienia człowieka

- warsztaty zdrowego żywienia

- kursy udokumentowane zaświadczeniem lub certyfikatem tj. kurs I stopnia instruktora fitness, kurs podstawy dietetyki, warsztaty kulinarne.

Po ukończeniu szkoły absolwenci mają możliwość kontynuowania nauki na studiach związanych z medycyną, kosmetologią, dietetyką, farmacją, ochroną środowiska, wychowaniem fizycznym lub podjęcia pracy w renomowanych siłowniach i centrach fitnessu, gabinetach odnowy biologicznej, ośrodkach SPA czy poradniach dietetycznych.