Łomża
Technikum
Technikum Nr 7 im. Ludwika Bojanusa - Technik agrobiznesu
Nazwa oddziału

 Technik agrobiznesu

Liczba miejsc

 20

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik agrobiznesu

Opis

Agrobiznes zawodem przyszłości - zawód technika agrobiznesu jest odpowiedzią na wykształcone kadry w sektorze rolnictwa.

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • organizowania i wykonywania prac związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą;
  • obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
  • organizowania i wykonywania prac związanych z przetwórstwem spożywczym, usługami i handlem;
  • prowadzenia marketingu i sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych;
  • prowadzenia dokumentacji przedsiębiorstwa w agrobiznesie.

Tytuł technika agrobiznesu umożliwia podjęcie pracy zawodowej w przedsiębiorstwach rolniczych: produkcyjnych, usługowych i handlowych lub samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej.