Łomża
Technikum
Technikum Nr 7 im. Ludwika Bojanusa - Technik technologii żywności
Nazwa oddziału

 Technik technologii żywności

Liczba miejsc

 28

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • biologia
 • chemia

Przedmioty rozszerzone

chemia

Zawody

 Technik technologii żywności

Opis

Kształcenie w zawodzie technik technologii żywności odbywa się w technikum przez 5 lat po 8-klasowej szkole podstawowej.

Szkoła przygotowuje do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 1. planowania procesu technologicznego produkcji wyrobów spożywczych z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 2. dobierana surowców, dodatków do żywności, materiałów pomocniczych do produkcji wyrobów spożywczych;
 3. wytwarzania półproduktów i wyrobów gotowych z zastosowaniem maszyn i urządzeń zgodnie z systemami zarządzania jakością;
 4. magazynowania surowców, dodatków do żywności, materiałów pomocniczych i wyrobów gotowych;
 5. oceniania jakości gotowego wyrobu spożywczego na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych i dokumentacji monitorującej parametry technologiczne.

Perspektywy zatrudnienia po ukończeniu szkoły:

 • w zakładach przetwórstwa spożywczego,
 • w laboratoriach badania i oceny surowców i wyrobów spożywczych,
 • w handlu i obrocie artykułami spożywczymi,
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej.