Łomża
Technikum
Technikum Nr 7 im. Ludwika Bojanusa - Technik żywienia i usług gastronomicznych.
Nazwa oddziału

 Technik żywienia i usług gastronomicznych.

Liczba miejsc

 56

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • chemia
  • biologia

Przedmioty rozszerzone

chemia

Zawody

 Technik żywienia i usług gastronomicznych

Opis

Technik żywienia i usług gastronomicznych jest nowym i bardzo atrakcyjnym zawodem na rynku pracy w Polsce, a także w krajach Unii Europejskiej. Usługi gastronomiczne prężnie się rozwijają. W ostatnich latach wzrasta liczba lokali gastronomicznych, a liczba klientów, którzy deklarują, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy je odwiedzili, ciągle rośnie. Z deklaracji konsumentów wynika, iż wychodzenie z przyjaciółmi jest nadal najczęstszym powodem do odwiedzania lokali gastronomicznych. Jednak równie często konsumenci odwiedzają je spontanicznie, bez szczególnej okazji i wizyty takie stają się coraz bardziej popularne. Oznacza to, że kolejne lata będą przynosić powstawanie nowych restauracji, kawiarni, barów, hoteli, pensjonatów czy sieci lokali szybkiej obsługi. Te wszystkie miejsca to obszary pracy dla technika żywienia i usług gastronomicznych.

Kształcenie w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych odbywa się w technikum przez 5 lat po 8-klasowej szkole podstawowej.

Szkoła przygotowuje do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

1) przechowywania żywności,

2) produkcji potraw i napojów,

3) ekspedycji potraw i napojów,

4) oceniania jakości żywności,

5) planowania żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia,

6) organizowanie żywienia w produkcji gastronomicznej,

7) wykonywania usług gastronomicznych.

  1. Baza dydaktyczna

Treści programowe realizowane są zarówno w ramach kształcenia teoretycznego, jak i praktycznego w pracowniach szkolnych oraz w zakładach przetwórstwa gastronomicznych naszego miasta i regionu.

  1. Wydarzenia
  • Wiadomości i umiejętności uczniowie poszerzają przez udział w zajęciach dodatkowych w ramach projektów unijnych:

"Bezpieczna żywność od pola do stołu"

" Rynek pracy otwarty na młodych techników"

  • Uczniowie poznają nowe rozwiązania technologiczne i nowoczesne trendy w branży gastronomicznej poprzez udział w wycieczkach edukacyjnych: "Targi Expo Sweet", "Targi Mleko - Expo"
  • Uczniowie zdobywają dodatkowe kwalifikacje na kursach: barmańskim, baristów, kelnerskim, carvingu

  1. Egzaminy zawodowe

Uczeń zdaje egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i uzyskuje dyplom technika żywienia i usług gastronomicznych, honorowany we wszystkich krajach UE.