Łomża
Technikum
Technikum Nr 7 im. Ludwika Bojanusa - Technik weterynarii
Nazwa oddziału

 Technik weterynarii

Liczba miejsc

 90

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • biologia
  • chemia

Przedmioty rozszerzone

biologia

Zawody

 Technik weterynarii

Opis

Technik weterynarii jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

- prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących;

- wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt;

- wykonywania czynności pomocniczych w zakresie diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt;

- wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt;

- wykonywania czynności pomocniczych z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;

- wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt rzeźnych oraz w poubojowym badaniu mięsa;

- prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).

Ciągły rozwój nauk weterynaryjnych i rolniczych, wprowadzanie nowych metod oraz technologii obliguje technika weterynarii do ustawicznego dokształcania się i doskonalenia umiejętności zawodowych.

Absolwent szkoły – technik weterynarii, może być zatrudniony:

- w zakładach leczniczych dla zwierząt jako technik weterynarii, asystent weterynaryjny,

- w organach inspekcji weterynaryjnej jako weterynaryjny kontroler sanitarny,

- w laboratoriach jako laborant weterynaryjny,

- może również prowadzić własną działalność w ramach hodowli zwierząt, usług inseminacyjnych, usług pielęgnacyjnych dla zwierząt,

Absolwent szkoły może kontynuować naukę w szkole wyższej np. weterynarię, zootechnikę, biotechnologię, biologię, medycynę, farmację i inne.