Łomża
Technikum
Technikum nr 5 - T - technik teleinformatyk
Nazwa oddziału

 T - technik teleinformatyk

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • chemia ,  fizyka

Przedmioty rozszerzone

język angielski

Zawody

 Technik teleinformatyk

Opis

- kształcenie ogólnokształcące,

- kształcenie zawodowe,

- 4-ro tygodniowa praktyka zawodowa w kl. III i kl. IV realizowana w zakładach pracy zorganizowana przez szkołę.


Absolwent po uzyskaniu kwalifikacji w zawodzie:

- uruchamia oraz utrzymuje terminale i przyłącza abonenckie,

- projektuje lokalne sieci komputerowe i administruje sieciami,

- montuje i eksploatuje sieci rozległe

- otrzymuje dyplom w zawodzie „technik teleinformatyk”.


Technik teleinformatyk uruchamia oraz utrzymuje terminale i przyłącza abonenckie, projektuje lokalne sieci komputerowe, administruje sieciami lokalnymi. Montuje i eksploatuje sieci rozległe. Dodatkowo po szkoleniu może uzyskać certyfikat CISCO.Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach korzystających z informacji elektronicznej, firmach montujących i sprzedających komputery i telefony komórkowe, organach administracji publicznej i przedsiębiorstwach eksploatujących systemy teleinformatyczne, firmach świadczących usługi telekomunikacyjne, firmach projektujących i wdrażających nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne.

Możliwość dalszego kształcenia na uczelniach wyższych.