Łomża
Technikum
Technikum nr 5 - E -technik elektryk
Nazwa oddziału

 E -technik elektryk

Liczba miejsc

 28

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • chemia ,  fizyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik elektryk

Opis

- kształcenie ogólnokształcące,

- kształcenie zawodowe,

- zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Zawodowego, usytuowanego obok szkoły,

-  4-ro tygodniowa praktyka zawodowa w kl. III i kl. IV realizowana w zakładach pracy zorganizowana przez szkołę.


Absolwent po uzyskaniu kwalifikacji w zawodzie otrzymuje uprawnienia do:

- montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych,

- montażu i konserwacji instalacji elektrycznych,

- eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

- otrzymuje  tytuł „technik elektryk”.


Technik elektryk wykonuje instalacje elektryczne, montuje, uruchamia i eksploatuje maszyny i urządzenia elektryczne. Ocenia stan techniczny instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych. Dobiera, montuje i sprawdza działanie środków ochrony przeciwpożarowej. Dodatkowo po szkoleniu uzyskuje uprawnienia SEP do 1 kV.Pracę znajdziesz w zakładach energetycznych, elektrowniach, w zakładach przemysłu wydobywczego, hutniczego, transportu wodnego i kolejowego,
w zakładach gospodarki komunalnej,
w przedsiębiorstwach produkujących i eksploatujących maszyny i urządzenia elektryczne, w zakładach usługowych, biurach projektowych, hurtowniach
i sklepach elektrycznych.

Możesz prowadzić własną firmę.


 Możliwość dalszego kształcenia na uczelniach wyższych.