Łomża
Technikum
Technikum Nr 6 - TR Technik reklamy
Nazwa oddziału

 TR Technik reklamy

Liczba miejsc

 32

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

język angielski

Zawody

 Technik reklamy

Opis

TECHNIK REKLAMY

Organizuje oraz prowadzi sprzedaż produktów i usług reklamowych, organizuje i przeprowadza kampanie reklamowe, projektuje oraz wykonuje środki reklamowe. 

Podczas nauki uczeń zdobywa wiedzę i zdaje egzaminy z następujących kwalifikacji:                                                                                                                                                 

1. Wykonywanie przekazu reklamowego.
2. Zarządzanie kampanią reklamową.


Absolwent ma możliwość podjęcia pracy w: agencjach reklamowych /na stanowisku agenta reklamowego, account manager, copywriter, art designer/, agencjach public relations, działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń i działach promocji środków masowego przekazu, agencjach scenariuszowych, studiach graficznych, studiach produkcyjnych, agencjach ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej.

Model absolwenta

 

TECHNIK REKLAMY

 

to osoba, którą charakteryzuje: umiejętność szybkiego tempa pracy, przechodzenia z jednej czynności do innej, wyobraźnia twórcza, wrażliwość estetyczna, kreatywność i abstrakcyjność myślenia, łatwość i jasność wypowiadania się w mowie i piśmie, cierpliwość, samodzielność.

Absolwent szkoły przygotowany jest do:

- pozyskiwania klientów do współpracy z agencjami reklamowymi i mediami,

- gromadzenia informacji niezbędnych do realizacji zadań reklamowych,

- tworzenia przekazów reklamowych dla potrzeb różnych typów mediów,

- zlecania i wykorzystywania wyników badań o charakterze reklamowym,

- organizacji działań promocyjnych przedsiębiorstwa,

- produkcji przekazów reklamowych dla potrzeb różnych typów mediów,

prowadzenia własnej działalności gospodarczej.