Łomża
Technikum
Technikum Nr 6 - TL Technik logistyk - oddział cywilny
Nazwa oddziału

 TL Technik logistyk - oddział cywilny

Liczba miejsc

 32

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

język angielski

Zawody

 Technik logistyk

Opis

TECHNIK LOGISTYK      - oddział „cywilny”   

Technik logistyk to nowy, atrakcyjny zawód dla młodzieży przedsiębiorczej, kreatywnej i twórczej, a technik logistyk - oddział przygotowania wojskowego - to sprawna i wykwalifikowana kadra do pełnienia służby wojskowej.

Zadaniem logistyka jest działanie na rzecz firmy i konfigurowanie tak wszystkich zasobów (ludzi, magazynów, materiałów) i narzędzi (np.: oprogramowania komputerowego, transportu), by osiągnąć jak najlepszy efekt finansowy w zakresie działań związanych z produktem.

Kształcenie zawodowe obejmuje dwie kwalifikacje, z których uczeń zdaje egzaminy:


1.Obsługa magazynów

2. Organizacja transportu

 

Dobrze wykształceni logistycy są poszukiwani na rynku pracy, we wszystkich służbach mundurowych również, gdyż dzięki nim przedsiębiorstwa mogą dostarczać klientom produkty zgodnie z ich potrzebami, nie gromadząc nadmiernych zapasów i zmniejszając koszty działalności.
Technik logistyk może podejmować pracę w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo-spedycyjnych, w jednostkach samorządu terytorialnego oraz może znaleźć pracę poza granicami kraju, wszędzie tam, gdzie logistyka jest znana i stosowana w praktyce, na stanowiskach:

- specjalisty ds. sprzedaży i prognozowania popytu
- specjalisty ds. planowania zakupów
- specjalisty ds. handlu elektronicznego;
- specjalisty ds. logistyki miejskich usług infrastrukturalnych
- specjalisty ds. systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję
- specjalisty ds. gospodarki odpadami
- specjalisty ds. planowania produkcji i zapasów
- specjalisty ds. gospodarki materiałowej
- specjalisty ds. pakowania i opakowań
- specjalisty ds. transportu wewnętrznego


Model absolwenta 

TECHNIK LOGISTYK 

Technik logistyk, to osoba, która potrafi umiejętnie planować szereg działań. Charakteryzuje się systematycznością, kulturą osobistą, umiejętnościami interpersonalnymi, przedsiębiorczością oraz elastycznością w działaniu.

Absolwent szkoły przygotowany jest do:

-  sporządzania dokumentów logistycznych,

-  prowadzenia rozliczeń ze spedytorami, klientami krajowymi i zagranicznymi,

-  organizowania lub współdziałania przy organizacji i

-  realizacji zaopatrzenia, magazynowania, transportu i dystrybucji

-  zarządzania zapasami i tworzenia planów dostaw,

-  obliczania kosztów magazynowania towarów,

-  dobierania środków transportu i urządzeń przeładunkowych w obsłudze łańcucha dostaw,

-  obsługiwania zintegrowanych systemów informatycznych w logistyce,

-  prezentowania działalności marketingowej na rynku usług logistycznych