Łomża
Technikum
Technikum Nr 6 - TL OPW - oddział przygotowania wojskowego
Nazwa oddziału

 TL OPW - oddział przygotowania wojskowego

Liczba miejsc

 30

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

język angielski

Zawody

 Technik logistyk

Opis

TECHNIK LOGISTYK      - oddział przygotowania wojskowego

Technik logistyk to nowy, atrakcyjny zawód dla młodzieży przedsiębiorczej, kreatywnej i twórczej, a technik logistyk - oddział przygotowania wojskowego - to sprawna i wykwalifikowana kadra do pełnienia służby wojskowej.

Zadaniem logistyka jest działanie na rzecz firmy i konfigurowanie tak wszystkich zasobów (ludzi, magazynów, materiałów) i narzędzi (np.: oprogramowania komputerowego, transportu), by osiągnąć jak najlepszy efekt finansowy w zakresie działań związanych z produktem.

Kształcenie zawodowe obejmuje dwie kwalifikacje, z których uczeń zdaje egzaminy:


1.Obsługa magazynów

2. Organizacja transportu

 

Dobrze wykształceni logistycy są poszukiwani na rynku pracy, we wszystkich służbach mundurowych również, gdyż dzięki nim przedsiębiorstwa mogą dostarczać klientom produkty zgodnie z ich potrzebami, nie gromadząc nadmiernych zapasów i zmniejszając koszty działalności.
Technik logistyk może podejmować pracę w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo-spedycyjnych, w jednostkach samorządu terytorialnego oraz może znaleźć pracę poza granicami kraju, wszędzie tam, gdzie logistyka jest znana i stosowana w praktyce, na stanowiskach:

- specjalisty ds. sprzedaży i prognozowania popytu
- specjalisty ds. planowania zakupów
- specjalisty ds. handlu elektronicznego;
- specjalisty ds. logistyki miejskich usług infrastrukturalnych
- specjalisty ds. systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję
- specjalisty ds. gospodarki odpadami
- specjalisty ds. planowania produkcji i zapasów
- specjalisty ds. gospodarki materiałowej
- specjalisty ds. pakowania i opakowań
- specjalisty ds. transportu wewnętrznego

Uczniowie w oddziale przygotowania wojskowego mogą liczyć na:

1. Na czas nauki są wyposażani w mundur oraz osprzęt wojskowy.

2.  Edukacja kończy się obozem wojskowym oraz złożeniem przysięgi wojskowej.

3.  Dodatkowe punkty podczas rozmowy kwalifikacyjnej do uczelni wojskowych.

4.  Możliwość odbycia skróconej służby przygotowawczej, po której mogą zostać żołnierzami.

5.  Atrakcyjnego programu nauczania, wspieranego przez infrastrukturę jednostek wojskowych oraz umiejętności żołnierzy- instruktorów.


Model absolwenta 

TECHNIK LOGISTYK 

Technik logistyk, to osoba, która potrafi umiejętnie planować szereg działań. Charakteryzuje się systematycznością, kulturą osobistą, umiejętnościami interpersonalnymi, przedsiębiorczością oraz elastycznością w działaniu.

Absolwent szkoły przygotowany jest do:

- sporządzania dokumentów logistycznych,

-  prowadzenia rozliczeń ze spedytorami, klientami krajowymi i zagranicznymi,

-  organizowania lub współdziałania przy organizacji i

-  realizacji zaopatrzenia, magazynowania, transportu i dystrybucji,

-  zarządzania zapasami i tworzenia planów dostaw,

-  obliczania kosztów magazynowania towarów,

-  dobierania środków transportu i urządzeń przeładunkowych w obsłudze łańcucha dostaw,

-  obsługiwania zintegrowanych systemów informatycznych w logistyce,

-  prezentowania działalności marketingowej na rynku usług logistycznych.