Łomża
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące w Łomży im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej - Profil medyczny
Nazwa oddziału

 Profil medyczny

Liczba miejsc

 34

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • geografia

Przedmioty rozszerzone

biologia

chemia

Opis

Przedmioty realizowane na podstawie rozszerzonym: biologia, chemia.

Przedmioty uzupełniające: e-matematyka, język obcy w społeczeństwie i nauka o komunikacji.

Do tej klasy zapraszamy uczniów, którzy wiążą swoją przyszłość z kierunkami medycznymi i przyrodniczymi. Lekcje z biologii i chemii wzbogacone są zajęciami laboratoryjnymi, w czasie których uczniowie pod kierunkiem nauczyciela mogą przeprowadzać doświadczenia.

Zainteresowani uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach przygotowujących do konkursów z biologii i chemii.

Absolwent tej klasy może wybrać kierunki studiów takich jak: medycyna, stomatologia, farmacja, fizjoterapia, rehabilitacja, dietetyka, kosmetologia, biotechnologia, inżynieria biomedyczna, analityka medyczna, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo.