Łomża
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące w Łomży im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej - Profil europejski
Nazwa oddziału

 Profil europejski

Liczba miejsc

 34

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • geografia

Przedmioty rozszerzone

geografia

język angielski

Opis

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: geografia i język angielski.

Przedmioty uzupełniające: e-matematyka, nauka o komunikacji.

Przedmioty nauczane w tej klasie na poziomie rozszerzonym umożliwiają jej absolwentom studiować na takich kierunkach jak: lingwistyka stosowana, stosunki międzynarodowe, politologia, socjologia, prawo, logistyka, turystyka/hotelarstwo, archeologia, iberystyka, amerykanistyka, filologia angielska, norweska, szwedzka.