Łomża
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące w Łomży im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej - Profil społeczny
Nazwa oddziału

 Profil społeczny

Liczba miejsc

 33

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • geografia

Przedmioty rozszerzone

geografia

wiedza o społeczeństwie

Opis

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: geografia i wiedza o społeczeństwie.

Przedmioty uzupełniające: e-matematyka, nauka o komunikacji i język obcy w społeczeństwie.

Zainteresowani uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach przygotowujących do konkursów z wiedzy o społeczeństwie i geografii.

Profil jest adresowany dla uczniów zamierzających kontynuować naukę na kierunkach takich jak: socjologia, psychologia, geografia, kulturoznawstwo, profilaktyka społeczna i resocjalizacja, politologia.