Łomża
Technikum
Technikum Nr 7 im. Ludwika Bojanusa - Technik weterynarii
Nazwa oddziału

 Technik weterynarii

Liczba miejsc

 60

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

Opis

Po ukończeniu szkoły uczniowie znajdą pracę w gabinetach i inspektoratach weterynaryjnych, stacjach hodowli i unasienniania zwierząt, zakładach produkcji pasz. Zdobędą także wiedzę z zakresu hodowli i pielęgnacji zwierząt oraz czynności pomocniczych przy diagnozowaniu, profilaktyce i leczeniu chorób.