Łomża
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące w Łomży im. Marii Konopnickiej - I E - humanistyczna
Nazwa oddziału

 I E - humanistyczna

Liczba miejsc

 28

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Historia

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Język angielski

 Historia

 Wiedza o społeczeństwie

Opis

Przedmioty o treściach rozszerzonych: język polski, język angielski ido wyboru historia lub wiedza o społeczeństwie.

Języki obce: język angielski i język niemiecki (kontynuacja) lub j. rosyjski.