Łomża
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące w Łomży im. Marii Konopnickiej - I D - politechniczna
Nazwa oddziału

 I D - politechniczna

Liczba miejsc

 28

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

 Język angielski

Opis

Przedmioty o treściach rozszerzonych: matematyka, fizyka, j. angielski.

Języki obce:j. angielski i j. niemiecki (kontynuacja) lub j. rosyjski.