Łomża
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące w Łomży im. Tadeusza Kościuszki - VI - SPOŁECZNO-EKONOMICZNY
Nazwa oddziału

 VI - SPOŁECZNO-EKONOMICZNY

Liczba miejsc

 28

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Geografia

 Matematyka

 Wiedza o społeczeństwie

Opis

Klasa dla osób przedsiębiorczych, zainteresowanych współczesnym światem, naukami ekonomicznymi oraz społecznymi. Uczniowie spo-eko wyjątkowo chętnie uczestniczą w olimpiadach przedmiotowych, na których zdobywają najwyższe laury.Klasa realizuje autorskie programy nauczania geografii i historii opracowane przez nauczycieli doskonale znających potrzeby tego profilu oraz mających wieloletnie doświadczenie w pracy z uczniami uczestniczącymi w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Klasa przygotowuje do zdawania poziomu rozszerzonego z języka angielskiego, geografii i odpowiednio matematyki lub wiedzy o społeczeństwie. Najchętniej wybierane kierunki studiów absolwentów z tego profilu:prawo, zarządzanie, ekonomia, rachunkowość, finanse, psychologia,studia językowe i studia ekonomiczne w języku angielskim15 absolwentów 2018/2019podjęło studia na uczelniach warszawski, w tym 8 na Uniwersytecie Warszawskim i 4 na SGH. Najbardziej popularny kierunek studiów to prawo 8 absolwentów podjęło studia na tym kierunku oraz kierunki ekonomiczne -7.
Klasa pod patronatem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.