Łomża
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące w Łomży im. Tadeusza Kościuszki - III - SPOŁECZNO-PRAWNY
Nazwa oddziału

 III - SPOŁECZNO-PRAWNY

Liczba miejsc

 56

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Historia

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Język polski

 Historia

 Wiedza o społeczeństwie

Opis

W szkole prowadzone są zajęcia przez wykładowców Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku.Uczniowie tej klasy podejmą współpracę z instytucjami kulturalnymi, prowadzone będą zajęcia z komunikacji interpersonalnej.Nauka w tej klasie przygotuje uczniów do aktywności społecznej, realizacji projektów i współpracy z różnymi instytucjami.Po ukończeniu szkoły uczniowie otrzymają zaświadczenie o działaniach w ramach wolontariatu i współpracy z instytucjami państwowymi.Klasa przygotowuje do zdawania poziomu rozszerzonego z języka angielskiego, języka polskiego, historii i wos.
Najchętniej wybierane kierunki studiów absolwentów z tego profilu: prawo, psychologia, dziennikarstwo, studia językowe anglistyka, polonistyka, sinologia, iberystka, filologia koreańska, filologia norweska,stosunki międzykulturowe, socjologia12 absolwentów rocznika 2018/2019studiuje prawo, 2 psychologię, pedagogikę, socjologię i polonistykę.
Klasa pod patronatem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.