Łomża
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące w Łomży im. Tadeusza Kościuszki - II - BIOLOGICZNO-MEDYCZNY
Nazwa oddziału

 II - BIOLOGICZNO-MEDYCZNY

Liczba miejsc

 28

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

Opis

Klasa dla osób zainteresowanych naukami przyrodniczymi, różnymi dziedzinami medycyny, ochroną zdrowia oraz innymi pokrewnymi dziedzinami wiedzy. Autorski program nauczania biologia w medycynie opracowany specjalnie dla tego profilu.Od klasy drugiej możliwa jest realizacja programułacina w medycynie.Uczniowie są przygotowani do zdawania poziomu rozszerzonego z biologii i chemii.Uczniowie, którzy zdecydują się na rozszerzenie języka angielskiego od klasy drugiej będą przygotowani do zdawania tego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.
Najchętniej wybierane kierunki studiów absolwentów z tego profilu:wydział lekarski, stomatologia, fizjoterapia, psychologia, analityka medyczna,farmacja, weterynaria, położnictwo, kosmetologia,dietetyka, ratownictwo medyczne, elektroradiologia, zootechnika, audiologia.

30 absolwentów 2018/2019 podjęło studia na uniwersytetach medycznych, w tym 17 na wydziałach lekarskich.
Program klas oparty na współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku,Uniwersytetem Medycznym w Warszawie, Uniwersytetem Medycznym w Gdańsku, SGGW, Politechniką Białostocką oraz Uniwersytetem Białostockim(Wydział Biologiczno-Chemiczny).