Łomża
Technikum
Technikum Nr 6 - I TR - technik reklamy
Nazwa oddziału

 I TR - technik reklamy

Liczba miejsc

 15

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

Opis

ZAWÓD: TECHNIK REKLAMY

Organizuje oraz prowadzi sprzedaż produktów i usług reklamowych, organizuje i przeprowadza kampanie reklamowe, projektuje oraz wykonuje środki reklamowe. 

Podczas nauki uczeń zdobywa wiedzę i zdaje egzaminy z następujących kwalifikacji:   

  1. Wykonywanie przekazu reklamowego.
  2. Zarządzanie kampanią reklamową.
        

        Absolwent ma możliwość podjęcia pracy w: agencjach reklamowych /na stanowisku agenta reklamowego, account manager, copywriter, art designer/, agencjach public relations, działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń i działach promocji środków masowego przekazu, agencjach scenariuszowych, studiach graficznych, studiach produkcyjnych, agencjach ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej.                                        

Model absolwenta

TECHNIK REKLAMY

 to osoba, którą charakteryzuje: umiejętność szybkiego tempa pracy, przechodzenia z jednej czynności do innej, wyobraźnia twórcza, wrażliwość estetyczna, kreatywność i abstrakcyjność myślenia, łatwość i jasność wypowiadania się w mowie i piśmie, cierpliwość, samodzielność.

 Absolwent szkoły przygotowany jest do:

- pozyskiwania klientów do współpracy z agencjami reklamowymi i mediami;

- gromadzenia informacji niezbędnych do realizacji zadań reklamowych;

- tworzenia przekazów reklamowych dla potrzeb różnych typów mediów;

- zlecania i wykorzystywania wyników badań o charakterze reklamowym;

- organizacji działań promocyjnych przedsiębiorstwa;

- produkcji przekazów reklamowych dla potrzeb różnych typów mediów;

- prowadzenia własnej działalności gospodarczej.