Łomża
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące w Łomży im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej - profil europejski
Nazwa oddziału

 profil europejski

Liczba miejsc

 28

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Język obcy nowożytny

Opis

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: geografia, język angielski.

Przedmioty uzupełniające: e-matematyka, nauka o komunikacji.

Przedmioty nauczane w tej klasie na poziomie rozszerzonym umożliwiają jej absolwentom studiować na takich kierunkach jak:

- lingwistyka stosowana

- stosunki międzynarodowe

- politologia

- socjologia

- prawo

- logistyka

- turystyka/hotelarstwo

- archeologia

- iberystyka

- amerykanistyka

- filologia angielska, szwedzka, norweska