Łomża
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące w Łomży im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej - profil prawniczy
Nazwa oddziału

 profil prawniczy

Liczba miejsc

 28

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Historia

 Wiedza o społeczeństwie

Opis

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: historia i wiedza o społeczeństwie.
Przedmioty uzupełniające: język obcy w społeczeństwie, e-matematyka, nauka o komunikacji. Do tej klasy zapraszamy uczniów, którzy wiążą swoją przyszłość z kierunkami, takimi jak:
    - prawo
    - administracja
    - politologia
    - bezpieczeństwo narodowe
    - stosunki międzynarodowe
    - europeistyka
    - kryminalistyka
    - prawo finansowe i skarbowość
Dla zainteresowanych uczniów tej klasy przewidziane są zajęcia przygotowujące do konkursów historycznych oraz z wiedzy o Polsce i świecie współczesnym.