Łomża
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące w Łomży im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej - profil matematyczno-informatyczny
Nazwa oddziału

 profil matematyczno-informatyczny

Liczba miejsc

 28

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Informatyka

Opis

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: matematyka i informatyka.

Przedmioty uzupełniające: język obcy w społeczeństwie, nauka o komunikacji, e-matematyka.

Do tej klasy zapraszamy uczniów, którzy swoją przyszłość wiążą z naukami ścisłymi, takimi jak matematyka i informatyka. Zainteresowani uczniowie mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach przygotowujących do konkursów z matematyki i informatyki.

Absolwenci tej klasy mogą studiować na kierunkach ekonomicznych, między innymi:

- automatyka i robotyka

- elektronika

- telekomunikacja

- matematyka

- informatyka

- budownictwo

- architektura

- mechanika i budowa maszyn