Łomża
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące w Łomży im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej - profil społeczny
Nazwa oddziału

 profil społeczny

Liczba miejsc

 28

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Wiedza o społeczeństwie

Opis

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: geografia i wiedza o społeczeństwie.

Przedmioty uzupełniające: e-matematyka, nauka o komunikacji i język obcy w społeczeństwie. Zainteresowani uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach przygotowujących do konkursów z wiedzy o społeczeństwie i geografii. Profil jest adresowany do uczniów zamierzających kontynuować naukę na kierunkach takich jak:

- socjologia

- psychologia

- geografia

- kulturoznawstwo

- profilaktyka społeczna i resocjalizacja

- politologia