Łomża
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 - 1D - dekarz
Nazwa oddziału

 1D - dekarz

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Historia

Opis

Uczniowie kształcący się w zawodzie dekarz uczą się jak przygotowywać blachę do robót dekarskich i obróbek blacharskich; wykonywać pokrycia dachowe z różnych materiałów; montować rynny i rury spustowe; wykonywać rekonstrukcję, konserwację i  rozbiórkę  pokryć dachowych.