Łomża
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 - 1MZ - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
Nazwa oddziału

 1MZ - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Historia

Opis

Uczniowie kształcący się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie uczą się prac wykończeniowych w gotowych budynkach; montażu ścian działowych, sufitów podwieszanych, obudowy konstrukcji dachowych; wykonywania okładzin ściennych i płyt podłogowych w systemie suchej zabudowy; zabudowy ciągów wszelkich instalacji budowlanych; robót malarskich, tapeciarskich, posadzkarskich i glazurniczych.