Łomża
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 - 1MU - murarz-tynkarz
Nazwa oddziału

 1MU - murarz-tynkarz

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Historia

Opis

Uczniowie kształcący się w zawodzie murarz - tynkarz uczą się wykonywania murów pełnych lub z otworami wykorzystując różne materiały; wykonywania łuków i sklepień, murów zbrojonych, nadproży płaskich itp.; osadzania stolarki okiennej i drzwiowej oraz elementów ślusarki budowlanej; wykonywania remontów i rozbiórek konstrukcji murowych; przygotowywania różnych podłoży pod wykonanie tynku.