Krosno
Technikum
Technikum Nr 5 - 1ct - technik informatyk
Nazwa oddziału

 1ct - technik informatyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • fizyka
 • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik informatyk

Opis

Technik informatyk to zawód poszukiwany na krajowym i zagranicznym rynku pracy.

Nasi uczniowie podczas 1500 godzin zajęć z przedmiotów informatycznych w całym cyklu kształcenia, zdobywają wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne w szerokim zakresie najdynamiczniej rozwijającej się branży, jaką jest branża IT. Poznają i wykorzystują terminologię zawodową w j. angielskim podczas zajęć lekcyjnych.

Dzięki współpracy z lokalnymi firmami z branży IT nasi uczniowie odbywają w klasie trzeciej i czwartej wysokiej jakości praktykę zawodową u pracodawców.

Dysponujemy nowoczesnymi laboratoriami m.in. urządzeń techniki komputerowej, systemów operacyjnych, sieciowych systemów operacyjnych, sieci komputerowych.

Oferujemy zajęcia pozalekcyjne w formie kół zainteresowań, m.in. budowy i serwisowania komputerów, administracji stronami internetowymi, programowania oraz sieci komputerowych. W ramach lokalnej akademii CISCO prowadzimy zajęcia przygotowujące do zdobycia certyfikatów.

Uczniowie zdobywają wiedzę teoretyczną oraz bardzo cenione na współczesnym rynku pracy umiejętności praktyczne w zakresie:
 • przygotowania, montażu oraz konfiguracji komputerów osobistych,
 • diagnozowania oraz usuwania usterek komputerów osobistych,
 • projektowania oraz budowy lokalnych sieci komputerowych (zarówno kablowych, jak i bezprzewodowych), konfiguracji urządzeń sieciowych,
 • administracji sieciowymi systemami operacyjnymi (między innymi z rodziny Microsoft Windows Server oraz Linux),
 • projektowania oraz tworzenia baz danych w popularnych środowiskach, administracji bazami danych,
 • tworzenia stron internetowych oraz aplikacji internetowych, edycji i montażu treści multimedialnych (audio, foto, wideo),
 • tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią (CMS),
 • programowania w popularnych językach programowania.

Dodatkowe przedmioty:

 • fizyka w technice
 • zastosowanie matematyki
Kwalifikacje zawodowe uzyskiwane w trakcie kształcenia:
 • INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 • INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych