Krosno
Technikum
Technikum Nr 5 - 1st - technik elektronik (elektronika samochodowa)
Nazwa oddziału

 1st - technik elektronik (elektronika samochodowa)

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

 • język obcy nowożytny ,  fizyka ,  informatyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik elektronik

Opis

Innowacja!

Technik elektronik - Elektronika samochodowa i elektromobilność

Wszyscy obserwujemy szybko postępującą elektronizację w dziedzinie motoryzacji. Elektrotechnika i elektronika jest obecna w pojazdach w coraz większym zakresie. Począwszy od systemów komunikacji z kierowcą, poprzez systemy kontroli trakcji, zawieszenia, kontroli prawidłowego funkcjonowania poszczególnych podzespołów pojazdów a skończywszy na elektrycznych napędach. Pociąga to za sobą konieczność modyfikowania programów nauczania, by zapewnić odpowiednio przygotowaną kadrę techniczną do serwisowania nowoczesnych pojazdów.

Kształcenie w specjalności „Elektronika samochodowa i elektromobilność” odbywać się będzie zgodnie z podstawą programową dla zawodu technik elektronik. 

Zajęcia w zakresie nauczania objętym programem dla technika elektronika będą się odbywać na pracowniach elektrotechniki, elektroniki oraz automatyki w Zespole Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie. 

Zajęcia specjalistyczne, związane z elektroniką samochodową i elektromobilnością, odbywać się będą w specjalistycznych pracowniach Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie oraz w samochodowych stacjach diagnostycznych.
Zajęcia prowadzić będą nauczyciele przedmiotów zawodowych uczących w technikum elektronicznym, oraz nauczyciele akademiccy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie

Modułowy program nauczania zostanie poszerzony w stosunku do technika elektronika między innymi o następujące tematy:
 • wysokowydajne źródła zasilania (akumulatory, superkondensatory, ogniwa paliwowe)
 • czujniki i przetworniki elektroniki samochodowej
 • magistrale samochodowe
 • urządzenia elektroniki samochodowej
 • elektroniczne systemy bezpieczeństwa
 • trakcja autonomiczna
 • silniki napędowe trakcji elektrycznej
 • sterowanie silnikami trakcji elektrycznej
 • automatyka w elektrycznych systemach mobilnych.
Zapraszamy do skorzystania z tej najnowszej oferty edukacyjnej młodzież, która chce zdobyć zawód technika elektronika z poszerzonymi zagadnieniami związanymi z elektroniką samochodową i elektromobilnością. Specjaliści z tej dziedziny są obecnie bardzo poszukiwani na rynku pracy ze względu na szybki rozwój elektromobilności.

Dodatkowe przedmioty:

 • fizyka w technice
 • zastosowanie matematyki
Kwalifikacje zawodowe uzyskiwane w trakcie kształcenia:
 • ELM.02 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
 • ELM.05 Eksploatacja urządzeń elektronicznych