Krosno
Technikum
Technikum Nr 5 - 1at - technik elektryk
Nazwa oddziału

 1at - technik elektryk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

 • język obcy nowożytny ,  fizyka ,  informatyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik elektryk

Opis

Technik elektryk

 • Zdobycie poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacji
 • Wykonywanie i uruchamianie instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej
 • Montowanie i uruchamianie maszyn, urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej
 • Lokalizowanie i usuwanie uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
 • Ocenianie stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie
 • Montowanie i naprawianie układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych
 • Dobieranie, montowanie i sprawdzanie działania środków ochrony przeciwporażeniowej
 • Realizacja zajęć w formie teoretycznej i praktycznej (wycieczki przedmiotowe, m.in. do elektrowni wodnych, zakładów usługowych i przemysłowych branży elektrycznej, wyższych uczelni)
Technikum rozszerza możliwości absolwenta szkoły w zakresie kontynuacji kształcenia oraz podjęcia atrakcyjnej pracy: w elektrowniach, zakładach energetycznych, kopalniach, hutach, na kolei; w firmach naprawiających sprzęt elektryczny; w biurach projektowych jako projektant okablowania sieci komputerowych i sieci elektrycznych; projektant systemów zasilania awaryjnego; w firmach zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego; w firmach projektujących i montujących instalacje alarmowe.

Dzięki współpracy z lokalnymi firmami nasi uczniowie odbywają w klasie trzeciej i czwartej wysokiej jakości praktykę zawodową u pracodawców.

Dodatkowe przedmioty:

 • fizyka w technice
 • zastosowanie matematyki
Kwalifikacje zawodowe uzyskiwane w trakcie kształcenia:
 • ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
 • ELE.05 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych