Krosno
Technikum
Technikum Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara - 1 TF - technik usług fryzjerskich
Nazwa oddziału

 1 TF - technik usług fryzjerskich

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • język obcy nowożytny ,  plastyka ,  biologia ,  geografia ,  chemia

Przedmioty rozszerzone

chemia

Zawody

 Technik usług fryzjerskich

Opis

Kształcenie uczniów w zawodzie TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH
z innowacjami pedagogicznymi – KOSMETYKA PIELĘGNACYJNA
I UPIĘKSZAJĄCA
oraz STYLIZACJE REKLAMOWE I KREATOR WIZERUNKU przygotowuje do pracy w profesjonalnych salonach fryzjerskich, studiach stylizacji fryzur, agencjach mody i reklamy, charakteryzatorniach w teatrze i na planie filmowym lub do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

W trakcie nauki uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu m.in.: technologii fryzjerskiej, stylizacji, higieny, chemii kosmetycznej, jak również prowadzenia działalności usługowej. Uczą się nie tylko wykonywania fryzur, ale również nabywają umiejętności zdobienia paznokci, wykonywania makijażu, pielęgnacji cery oraz kreowania wizerunku. Uczeń korzystając z zajęć innowacyjnych uczy się dokonywać metamorfozy klienta, metod wizualizacji wizerunku, podstaw tworzenia spotów reklamowych i różnorodnych form autoprezentacji. Rozszerza umiejętności, zdolności i zainteresowania artystyczne.

 

Zajęcia praktyczne odbywają się w profesjonalnie wyposażonych pracowniach szkolnych. Uczniowie odbywają też miesięczne praktyki zawodowe w uznanych salonach fryzjerskich. Doskonalenie zawodowe odbywa się również poprzez udział uczniów w pokazach i konkursach organizowanych przez szkołę oraz środowiska branżowe.

 

Program nauczania obejmuje:

  • przedmioty ogólnokształcące,
  • naukę dwóch języków obcych – język angielski i język niemiecki,
  • przedmiot rozszerzony: chemia
  • przedmioty zawodowe,
  • praktyki zawodowe.

 

W trakcie nauki w szkole można zdobyć dodatkowe kwalifikacje zawodowe np. kursy: kreatywne techniki strzyżenia, wizaż i stylizacja paznokci oraz techniki makijażu poświadczone zaświadczeniem o ich ukończeniu.

 

Tytuł Technika usług fryzjerskich absolwent otrzyma po zdaniu egzaminów z dwóch kwalifikacji:

  • FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich
  • FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur

 

Po ukończeniu nauki w technikum absolwent może zdawać egzamin maturalny, który umożliwia kontynuowanie nauki na studiach wyższych na kierunkach kosmetologia, fryzjerstwo i stylizacja, marketing i reklama i innych.

 

Obowiązuje zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie technik usług fryzjerskich. Skierowanie na bezpłatne badanie lekarskie będzie wydane w naszej szkole po opublikowaniu listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.