Krosno
Liceum ogólnokształcące
VI Liceum Ogólnokształcące - 1k LO - bezpieczeństwo-wewnętrzne
Nazwa oddziału

 1k LO - bezpieczeństwo-wewnętrzne

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • język obcy nowożytny ,  wiedza o społeczeństwie ,  informatyka ,  edukacja dla bezpieczeństwa

Przedmioty rozszerzone

wiedza o społeczeństwie

język angielski

Opis

1. KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE skierowany jest do uczniów, którzy zainteresowani są poznaniem zagadnień z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa wewnętrznego. Na zajęciach z kryminologii i kryminalistyki dowiesz się jak zabezpieczać ślady pozostawiane przez przestępców, przygotowywać dokumentację fotograficzną miejsca przestępstwa. Poznasz techniki samoobrony oraz interwencji.

Patronat naukowy nad młodzieżą obejmuje Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa.

 

2. Informacje dodatkowe:

 

Dla zainteresowanych uczniów przewidziano możliwość udziału w zajęciach pozalekcyjnych obejmujących:

- sztuki walki (samoobrona),

- kursy z zakresu ratownictwa: Pierwszej Pomocy z Certyfikatem Unii Europejskiej, Ratownika Drogowego oraz Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy,

- strzelectwo sportowe z możliwością ukończenia Kursu Instruktora Strzelectwa Sportowego (Prowadzący Strzelanie),

- zajęcia z ratownictwa medycznego.

Szkoła dysponuje bogatym sprzętem do ratownictwa (prowadzimy także nabór do klas ratowniczo-obronnych), strzelnicą sportową, krytym boiskiem sportowym, salą gimnastyczną, sprzętem do sztuk walki.

3. Sylwetka absolwenta:

 

Absolwent kończący szkołę będzie przygotowany do egzaminów wstępnych m.in. na kierunki studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo publiczne oraz do wykonywania pracy w formacjach mundurowych. Nabędzie praktyczne umiejętności w pracy zespołowej, a także przy rozwiązywaniu problemów w sytuacjach zagrożenia,  pozna techniki interwencji i techniki negocjacji oraz będzie potrafił udzielić pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia.

4. Absolwent znajdzie zatrudnienie w:

Policji, Służbie Celnej, Służbie Więziennej, Straży Granicznej, Służbach Specjalnych (Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu), Centralnym Biurze Śledczym, Antykorupcyjnym, Inspekcji Transportu Drogowego, firmach detektywistycznych, Urzędzie Wojewódzkim i Miejskim – wydziały zarządzania kryzysowego.

Absolwenci mogą kontynuować naukę :

- w Wyższej Szkole Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkole Wyższej

- na Politechnice Rzeszowskiej

- na UMCS w Lublinie

- innych uczelniach w kraju

5. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

 

Uczniowie na tym kierunku będą realizowali rozszerzony program z języka angielskiego oraz wiedzy o społeczeństwie.

W ramach realizacji dodatkowych przedmiotów będą poznawać:

- edukację diagnozowania i zwalczania zagrożeń,

- podstawy ratownictwa i obronności,

- kryminalistykę i kryminologię.

 

Zagadnienia związane z kryminologią i kryminalistyką realizowane będą przez funkcjonariusza Policji, a częściowo także na patronackiej uczelni w laboratorium kryminalistycznym, wyposażonym w nowoczesny sprzęt, niezbędny do prowadzenia zajęć z kryminalistyki na najwyższym poziomie. Dzięki temu uczniowie mogą uzyskać praktyczną wiedzę z zakresu daktyloskopii, badań dokumentów, kryminalistycznej problematyki badania broni palnej.