Krosno
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące - 1bl - matematyczno-geograficzna
Nazwa oddziału

 1bl - matematyczno-geograficzna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • geografia
 • wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

geografia

matematyka

Opis

Klasa matematyczno-geograficzna

 • Dodatkowe przedmioty: ekonomia w praktyce, język angielski w biznesie
 • Łączenie teorii z praktyką (wycieczki przedmiotowe, krajoznawczo — turystyczne, zastosowanie matematyki i ekonomii w  praktyce)
 • Udział w spotkaniach z podróżnikami, wykładach o tematyce ekologicznej, geograficznej oraz biznesowej
 • Współpraca z Magurskim Parkiem Narodowym w Krempnej, Lasami Państwowymi w Krośnie, Zespołem Parków Krajobrazowych w Dukli oraz lokalnymi firmami i instytucjami
 • Możliwość udziału w projekcie Rok Zerowy z matematyki we współpracy z AGH w Krakowie
 • Rozwijanie zainteresowań w kołach naukowych
 • Przygotowanie do udziału w olimpiadach i konkursach matematycznych, geograficznych i językowych
Treści zawarte w programie przygotowują do takich kierunków studiów jak: archeologia, architektura, bankowość i finanse, budownictwo, ekonomia, etnografia, geodezja, geografia, geologia, inżynieria środowiska, matematyka, ochrona środowiska, stosunki międzynarodowe, europeistyka, logistyka, turystyka i rekreacja, zarządzanie i administracja.

Klasa o profilu matematyczno-geograficznym jest propozycją dla uczniów zainteresowanych naukami matematycznymi oraz przyrodniczymi, rozwija horyzonty myślowe oraz zainteresowania i nie ogranicza do wyboru określonego kierunku studiów.
Geografia uczy ciekawej i praktycznej wiedzy o otaczającym świecie, jej lekcje zabierają w wirtualne podróże. Matematyka staje się narzędziem w wielu codziennych sytuacjach. Ciekawe matematyczne i geograficzne problemy rozpatrywane są w ramach dodatkowych kół, a uczniowie szczególnie uzdolnieni realizują indywidualny program nauczania.

Uczeń otrzymuje pogłębioną i utrwaloną wiedzę poprzez wycieczki, spotkania z podróżnikami i pracownikami lokalnych firm i instytucji, wykłady pracowników wyższych uczelni, udział w konkursach i olimpiadach. Współpracujemy z Magurskim Parkiem Narodowym w Krempnej, Dyrekcją Lasów Państwowych w Krośnie, Zespołem Parków Krajobrazowych w Dukli oraz AGH w Krakowie.

Dobór przedmiotów rozszerzonych pozwala absolwentom tego profilu na dużą elastyczność w doborze kierunku studiów, a dzięki dobrej znajomości języka angielskiego także miejsca studiowania. Matematyka i geografia często pojawiają się jako przedmioty rekrutacyjne na kierunkach wielu uczelni: uniwersytet, uniwersytety ekonomiczne i przyrodnicze, politechniki, a także SGH i SGGW w Warszawie oraz AGH w Krakowie.