Krosno
Technikum
Technikum Nr 3 im. Stanisława Staszica - 1 F T technik robotyk
Nazwa oddziału

 1 F T technik robotyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • fizyka
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik robotyk

Opis

TECHNIK ROBOTYK

Technik robotyk jest jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów w przemyśle, dlatego wychodzimy naprzeciw temu zapotrzebowaniu i uruchamiamy ten nowoczesny kierunek. Zawód ten jest odpowiedzią na potrzeby dynamicznie zmieniającej się światowej gospodarki, która w coraz większym stopniu opiera się na automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych. Specjaliści z tego zawodu poszukiwani są do obsługi, instalowania i programowania procesów produkcji z wykorzystaniem robotów i układów automatyki przemysłowej. Polskie firmy także coraz bardziej inwestują w automatyzację i robotyzację, dlatego technik robotyk to aktualnie jeden z najbardziej atrakcyjnych zawodów technicznych.

Według prognoz opublikowanych przez Instytut Badań Edukacyjnych robotyka i mechatronika to jeden z najbardziej pożądanych zawodów, na które będzie w najbliższych latach szczególne zapotrzebowanie na krajowym rynku pracy.

 

KWALIFIKACJE UZYSKIWANE W WYNIKU KSZTAŁCENIA

W zawodzie technik robotyk nauka odbywa się w systemie pięcioletnim. W trakcie nauki wyodrębniono dwie kwalifikacje, po zadaniu których uczeń uzyskuje tytuł technika robotyka wraz z świadectwem potwierdzającym uzyskane kwalifikacje.

• Kwalifikacja pierwsza - ELM.07 - Montaż, uruchamianie i obsługa systemów robotyki

• Kwalifikacja druga - ELM.08 – Eksploatacja i programowanie systemów robotyki

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik robotyk będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

·       czytania i wykonywania rysunków technicznych,

·       posługiwania się programami CAD/CAM,

·       posługiwania się dokumentacją techniczną oraz narzędziami pomiarowymi,

·       projektowaniem i uruchamianiem układów sterowania elektropneumatycznego,

·       programowaniem sterowników PLC oraz panele operatorskich HMI,

·       obsługą i programowaniem robotów przemysłowych,

·       uruchamianiem i obsługą układów mechanicznych i elektronicznych robotów,

·       posiadania umiejętność tworzenia układów współpracy między robotami,

·       projektowania linii produkcyjnej obsługiwanej przez roboty przemysłowe.

Dodatkowe kwalifikacje

Uczniowie wybierający zawód technik robotyk, mogą uzyskać umiejętności potwierdzone certyfikatami. Są to między innymi uprawnienia elektryczne (SEP) kursy programowania obrabiarek numerycznych, obsługi programów CAD/CAM, mechatroniki samochodowej oraz spawalnictwa.

Robotyka - nowoczesna gałąź przemysłu

Ciągły rozwój przemysłu a co za tym idzie zwiększenie wymagań co do jakość, precyzji wykonania a także efektywności procesu produkcji sprawia, że zrobotyzowane linie przemysłowe stają się nieodzowną częścią każdej linii technologicznej. Roboty z powodzeniem wspierają ludzi w praktycznie każdej branży i procesie produkcyjnym. Wykorzystywane są szczególnie na stanowiskach uciążliwych i niebezpiecznych dla człowieka. Dzięki robotyzacji czynności wykonywane są szybciej i precyzyjniej, co gwarantuje dużą wydajność pracy.

Współczesne roboty przemysłowe wykorzystywane są do bardzo wielu zadań, takich jak np: załadunek i rozładunek towarów, obróbka drewna, metalu i tworzyw sztucznych, montaż i przykręcanie, pakowanie, spawanie, lakierowanie i malowanie.

TECHNIK ROBOTYK ZNAJDZIE ZATRUDNIENIE PRAKTYCZNIE W KAŻDEJ DZIEDZINIE PRZEMYSŁU A SZCZEGÓLNIE W:

·       operator i programista robotów przemysłowych,

·       konstruktor,

·       technolog,

·       montażysta robotów przemysłowych,

·       nadzór techniczny systemów zrobotyzowanych

Obecnie wszystkie niemal gałęzie przemysłu są ściśle zautomatyzowane

 

BAZA DYDAKTYCZNA I WARUNKI KSZTAŁCENIA

Posiadamy nowoczesną bazę pomocy dydaktycznych z zakresu elektrotechniki i elektroniki, automatyki, robotyki, mechatroniki samochodowej, urządzeń sterowanych numerycznie. Są to między innymi:

·       multimetry, zasilacze, oscyloskopy, analizatory stanów logicznych, multimedialne zastawy edukacyjne (trenażery), stacje lutownicze,

·       stanowiska dydaktyczne z zakresu pneumatyki, elektropneumatyki, sensoryki oraz napędu elektrycznego

·       stanowiska dydaktyczne z zakresu programowania sterowników przemysłowych, panele operatorskie, falowniki

·       Stanowiska z modelami robotów jezdnych

·       Modele manipulatorów  - ramiona robotów

·       symulatory linii produkcyjnych (manipulatory, taśmociągi),

·       drukarka 3D, ploter laserowy, skaner 3D,

·       obrabiarki CNC,

 Współpraca z firmami

Nasza szkoła nieustannie współpracuje z firmami z branży robotyki, mechatroniki i  automatyki. Jedną z takich firm jest Firma Astor z Krakowa.

Astor od wielu lat zajmuje się wyposażaniem zakładów produkcyjnych w automatykę przemysłową, robotykę oraz szkoleniami z zakresu obsługi tych urządzeń.  W ramach współpracy z firmą Astor klasy o profilu mechatronicznym i robotycznym zostają objęte patronatem co pozwoli zachować najwyższy poziom kształcenia oraz gwarancję podążania za zmianami technologicznymi w przemyśle.

 

Systematycznie rozbudowujemy nasze zaplecze techniczne zgodnie z postępującymi wymaganiami przemysłu (kwota doposażenia na przestrzeni ostatnich lat to ponad 20 mln złotych!).

Zajęcia prowadzone w naszej szkole są przez to niezwykle ciekawe i pozwalają doskonale przygotować do przyszłej pracy w zawodzie.

Zobacz nasze pracownie wraz z szczegółowym wyposażeniem(link)

 

Mechanik to szkoła z pasją

Rozwijamy zainteresowana uczniów poprze prowadzenie kółek zainteresowań między innymi kółko robotyki, na którym uczniowie tworzą własne modele robotów zabawek a także zapoznają się z najnowszymi trendami w dziedzinie automatyki.

 

Dodatkowymi atutami przemawiającymi za wyborem zawodu Technik Robotyk w „Mechaniku” są również:

  Płatne staże i praktyki dla uczniów, które odbywają się w firmach zagranicznych na terenie Austrii, Hiszpanii, Portugalii, Niemiec oraz Irlandii;

  Możliwość pozyskania dodatkowych kwalifikacji w ramach bezpłatnych szkoleń i kursów między innymi: kurs mechatroniki samochodowej, prawo jazdy, kurs spawania, kurs operatora obrabiarek CNC, kurs SEP

  Organizacja wyjazdów oraz wycieczek zawodowych do firm z branży automatyki i robotyki

  Doskonale przygotowanie do egzaminów zewnętrznych przez co możemy się poszczycić najwyższą zdawalnością egzaminów maturalnych i zawodowych

  Współpraca z największymi firmami regionu celem zachowania nieustannego kontaktu z przemysłem


Zobacz film opisujący zawód Technik robotyk

LINK DO FILMU „ROBOTYKA W MECHANIKU”