Krosno
Technikum
Technikum Nr 3 im. Stanisława Staszica - 1 D T technik mechatronik
Nazwa oddziału

 1 D T technik mechatronik

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • fizyka
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik mechatronik

Opis

TECHNIK MECHATRONIK

Mechatronika to jedna z najprężniej rozwijających się dziedzin techniki, która jest odpowiedzią na zapotrzebowanie przemysłu związanego z elektroniką, mechaniką, automatyka i informatyką - czyli prawie każdej branży związanej z projektowaniem oraz produkcją przemysłową.

Według prognoz opublikowanych przez Instytut Badań Edukacyjnych mechatronika to jeden z najbardziej pożądanych zawodów, na które będzie w najbliższych latach szczególne zapotrzebowanie na krajowym rynku pracy.

KWALIFIKACJE UZYSKIWANE W WYNIKU KSZTAŁCENIA

W zawodzie technik mechatronik nauka odbywa się w systemie pięcioletnim. W trakcie nauki wyodrębniono dwie kwalifikacje, po zadaniu których uczeń uzyskuje tytuł technika mechatronika wraz z świadectwem potwierdzającym uzyskane kwalifikacje.

• Kwalifikacja pierwsza - ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

• Kwalifikacja druga - ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik mechatronik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

·       montowania urządzeń i systemów mechatronicznych;

·       wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych;

·       wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;

·       eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych;

·       tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych;

·       programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

Dodatkowe kwalifikacje

Uczniowie wybierający zawód technik mechatronik, mogą uzyskać umiejętności potwierdzone certyfikatami. Są to między innymi uprawnienia elektryczne (SEP) kursy programowania obrabiarek numerycznych, obsługi programów CAD/CAM, mechatroniki samochodowej oraz spawalnictwa.

Mechatronika jest obecna praktycznie wszędzie

Mechatronika gości w naszych domach, biurach, występuje we wszystkich dziedzinach działalności gospodarczej. To dzięki niej mamy drukarki 3D, pralki i zmywarki, automatycznie otwierane bramy garażowe.

W ostatnim czasie na popularności zyskuje również nowa dziedzina automatyki – automatyka budynkowa związana z tzw. inteligentnymi domami, czyli systemami monitorowania i sterowania np. oświetleniem, ogrzewaniem.

Dziś ciężko sobie wyobrazić halę produkcyjną bez maszyn z samodzielnie przesuwającymi się taśmami, robotami spawalniczymi i podającymi czy maszynami sterowanymi komputerowo CNC. To właśnie mechatronicy zajmują się tym, by takie maszyny pracowały bez zarzutu.

TECHNIK MECHATRONIK ZNAJDZIE ZATRUDNIENIE PRAKTYCZNIE W KAŻDEJ DZIEDZINIE PRZEMYSŁU A SZCZEGÓLNIE W:

·       firmach zajmujących się projektowaniem oraz opiniowaniem urządzeń automatyki np. projektowanie linii produkcyjnych poprawiających wydajność oraz bezpieczeństwo pracy,

·       zakładach przemysłowych przy montażu, instalacji i eksploatacji urządzeń mechatronicznych np. linie przemysłowe, roboty, manipulatory itp.,

·       firmach instalacyjnych zajmujących się montażem np. alarmów, automatycznych bram garażowych, instalacji fotowoltaicznych, tzw. inteligentnych domów itp.,

·       warsztatach naprawczych sprzętu mechatronicznego np. serwisy AGD,

·       w specjalistycznych placówkach handlowych,

·       w laboratoriach zakładów przemysłowych oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych.

Obecnie wszystkie niemal gałęzie przemysłu są ściśle zautomatyzowane

 

BAZA DYDAKTYCZNA I WARUNKI KSZTAŁCENIA

Posiadamy nowoczesną bazę pomocy dydaktycznych z zakresu elektrotechniki i elektroniki, automatyki, mechatroniki samochodowej, urządzeń sterowanych numerycznie. Są to między innymi:

·       multimetry, zasilacze, oscyloskopy, analizatory stanów logicznych, multimedialne zastawy edukacyjne (trenażery), stacje lutownicze,

·       stanowiska dydaktyczne z zakresu pneumatyki, elektropneumatyki, sensoryki oraz napędu elektrycznego

·       stanowiska dydaktyczne z zakresu programowania sterowników przemysłowych, panele operatorskie, falowniki

·       symulatory linii produkcyjnych (manipulatory, taśmociągi),

·       drukarka 3D, ploter laserowy, skaner 3D,

·       obrabiarki CNC.

Systematycznie rozbudowujemy nasze zaplecze techniczne zgodnie z postępującymi wymaganiami przemysłu (kwota doposażenia na przestrzeni ostatnich lat to ponad 20 mln złotych!).

Zajęcia prowadzone w naszej szkole są przez to niezwykle ciekawe i pozwalają doskonale przygotować do przyszłej pracy w zawodzie.

Zobacz nasze pracownie wraz z szczegółowym wyposażeniem(link)

 Współpraca z firmami

Nasza szkoła nieustannie współpracuje z firmami z branży robotyki, mechatroniki i  automatyki. Jedną z takich firm jest Firma Astor z Krakowa. Astor od wielu lat zajmuje się wyposażaniem zakładów produkcyjnych w automatykę przemysłową, robotykę oraz szkoleniami z zakresu obsługi tych urządzeń.  W ramach współpracy z firmą Astor klasy o profilu mechatronicznym i robotycznym zostają objęte patronatem co pozwoli zachować najwyższy poziom kształcenia oraz gwarancję podążania za zmianami technologicznymi w przemyśle.

Mechanik to szkoła z pasją

Rozwijamy zainteresowana uczniów poprze prowadzenie kółek zainteresowań między innymi kółko robotyki, na którym uczniowie tworzą własne modele robotów zabawek a także zapoznają się z najnowszymi trendami w dziedzinie automatyki.

 

Dodatkowymi atutami przemawiającymi za wyborem zawodu Technik Mechatronik w „Mechaniku” są również:

  Płatne staże i praktyki dla uczniów, które odbywają się w firmach zagranicznych na terenie Austrii, Hiszpanii, Portugalii, Niemiec oraz Irlandii;

  Możliwość pozyskania dodatkowych kwalifikacji w ramach bezpłatnych szkoleń i kursów między innymi: kurs mechatroniki samochodowej, prawo jazdy, kurs spawania, kurs operatora obrabiarek CNC, kurs SEP

  Organizacja wyjazdów oraz wycieczek zawodowych do firm z branży automatyki

  Doskonale przygotowanie do egzaminów zewnętrznych przez co możemy się poszczycić najwyższą zdawalnością egzaminów maturalnych i zawodowych

  Współpraca z największymi firmami regionu celem zachowania nieustannego kontaktu z przemysłem.Link do filmu przedstawiającego Technika mechatronika