Krosno
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara - 1 C - cukiernik (m)
Nazwa oddziału

 1 C - cukiernik (m)

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

 • język obcy nowożytny ,  plastyka ,  biologia ,  geografia ,  chemia ,  technika

Zawody

 Cukiernik

Opis

CUKIERNIK – z innowacją pedagogiczną TWÓRCA I DEKORATOR MINI DESERÓW (pracownik młodociany)

Podczas nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę z technologii produkcji cukierniczej, różnych metod przygotowywania i wypiekania ciast i deserów, sposobu ich dekorowania oraz podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Uczy się też obsługi maszyn i urządzeń oraz organizacji procesów produkcji cukierniczej. Odbywa też zajęcia praktyczne w nowocześnie wyposażonych zakładach cukierniczych, aby móc wykorzystać i utrwalać w ten sposób wiadomości teoretyczne i kształtować niezbędne umiejętności w tym zawodzie.

 

Ponadto w czasie nauki:

 • poznasz tajniki pieczenia ciast i sporządzania deserów,
 • nauczysz się trudnej sztuki dekorowania wyrobów cukierniczych,
 • poznasz rodzaje ciast i deserów z różnych stron świata,
 • dowiesz się jak założyć i prowadzić własną cukiernię lub ciastkarnię i jak być 
  w tym lepszym od konkurencji,
 • nauczysz się obsługi maszyn i urządzeń wykorzystywanych w produkcji cukierniczej,
 • dowiesz się, jak wykorzystywać przepisy na ciasta i desery,
 • odbędziesz zajęcia praktyczne w nowoczesnych zakładach cukierniczych,
 • będziesz pracownikiem młodocianym w rozumieniu Kodeksu Pracy,
 • za swoją pracę otrzymasz wynagrodzenie,
 • zdobędziesz doświadczenie zawodowe,
 • poznasz rynek pracodawców.


Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie cukiernik:

·                    SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych

 

Po zakończeniu 3 letniej nauki uczeń szkoły branżowej może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie i otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie cukiernik lub do egzaminu w Cechu Rzemiosł Różnych i otrzymać tytuł czeladnika.

 

Wymagane jest zaświadczenie od pracodawcy o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu – druk do pobrania w sekretariacie szkoły.